Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 21.04.2017

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Chrudim

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránky
MVDr. Jiří Andrýs Chrudim 469 666 015
MVDr. Jiří Beránek Chrudim 466 262 914
MVDr. Michaela Halamková Chrudim
MVDr. Jaroslav Hladík Chrudim
MVDr. Jan Hnulík Chrudim
MVDr. Josef Honzíček Chrudim
MVDr. Marta Horná Chrudim
MVDr. Zdeněk Husák Chrudim 469 671 961
MVDr. Jiří Janda Chrudim
MVDr. Vladimír Jekl Chrudim
MVDr. Ivan Jeník Chrudim
MVDr. Jana Jeřábková Chrudim
MVDr. Milan Jukl Chrudim
MVDr. Petra Korábová Chrudim
MVDr. Jan Kovařík Chrudim
MVDr. Jan Krejsa Chrudim 469 672 024
MVDr. Hana Lagínová Chrudim 469 630 023
MVDr. Aneta Línková Chrudim
MVDr. Markéta Marečková Chrudim
MVDr. Josef Michalec Chrudim
MVDr. Lucie Milfaitová Chrudim
MVDr. Petra Novotná Chrudim
MVDr. Petr Ondráček Chrudim
MVDr. Milena Oujezdská Chrudim
MVDr. Jakub Plachý Chrudim http://www.klinikahm.cz
MVDr. Václav Plch Chrudim 469 313 662
MVDr. Veronika Plšková Chrudim
MVDr. Petr Slavík Chrudim
MVDr. Luboš Souček Chrudim
MVDr. Ondřej Sulženko Chrudim
MVDr. Barbora Urbanová Chrudim
MVDr. Ing. Martin Zákravský Chrudim
MVDr. František Zita Chrudim 469 695 575
MVDr. Romana Zlesáková Chrudim
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky