Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 21.04.2017

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Hodonín

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránky
MVDr. David Antoš Hodonín
MVDr. Kristína Blatová Hodonín
MVDr. Nela Bruštíková Hodonín
MVDr. Roman Burský Hodonín 518 384 183
MVDr. Martina Chromá Hodonín
MVDr. Jiří Čížek Hodonín 518 328 210
MVDr. Dušan Dvořáček Hodonín
MVDr. Ing. Naděžda Englerová Hodonín
MVDr. Slavomír Gottwald Hodonín 518 626 317
MVDr. Jiří Hadámek Hodonín
MVDr. Milan Hanačík Hodonín
MVDr. Dušan Horák Hodonín
MVDr. Alena Horáková Hodonín
MVDr. Kateřina Jedličková Hodonín
MVDr. Martina Jůzová Hodonín
MVDr. Jan Kolek Hodonín
MVDr. Václav Konečný Hodonín
MVDr. Michaela Krahulová Hodonín http://www.veterina-mikes.cz
MVDr. Michal Krupica Hodonín http://www.hodoninveterina.cz/
MVDr. Jan Kulheim Hodonín
MVDr. Jiří Lunga Hodonín
MVDr. Adriana Lysoňková Hodonín
MVDr. Martina Mikulková Hodonín http://www.vmvet.cz
MVDr. Pavla Minaříková Hodonín
MVDr. Jiří Miškeřík Hodonín
MVDr. Miroslava Můčková Uzlová Hodonín
MVDr. Jana Neugebauerová Hodonín
MVDr. Stanislav Novotný Hodonín 518 364 593
MVDr. Petra Petrová Hodonín http://www.veterina-veseli.cz
MVDr. Daniela Plešová Hodonín http://www.veterinahodonin.cz
MVDr. Dagmar Řimáková Hodonín
MVDr. Josef Ritter Hodonín 518 362 513
MVDr. Michal Šibal Hodonín
MVDr. Vratislav Skalka Hodonín
Ing. MVDr. Monika Skalková Hodonín
MVDr. Veronika Sujová Hodonín
MVDr. Markéta Valihrachová Hodonín http://www.veterina-kyjov.cz/
MVDr. Hana Vičarová Hodonín 518 359 646
MVDr. Břetislav Zámečník Hodonín 541 222 015
MVDr. Lucie Zicháčková Hodonín
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky