Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 21.04.2017

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Litoměřice

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránky
MVDr. Adéla Beranová Litoměřice http://www.veterinarnilekarka.cz
MVDr. Martina Bobovčáková Litoměřice
MVDr. František Brůna Litoměřice
MVDr. Oldřich Burda Litoměřice
MVDr. Jaroslav Chadima Litoměřice
MVDr. Monika Dubická Litoměřice
MVDr. Dušan Filip Litoměřice
MVDr. Veronika Gazdačková Litoměřice
MVDr. Zuzana Herinková Litoměřice
MVDr. Tomáš Herman Litoměřice
MVDr. Barbora Honková Litoměřice
MVDr. Marek Káninský Litoměřice 416 594 417
MVDr. Jitka Kavalcová Litoměřice
MVDr. Petr Kozel Litoměřice
MVDr. Petra Kubínková Litoměřice
MVDr. Peter Lizoň Litoměřice
MVDr. Josef Mašek Litoměřice
MVDr. Marcela Matzkeová Litoměřice
MVDr. Hana Miškaninová Litoměřice http://www.veterinaberkovice.cz
MVDr. Petr Petráš Litoměřice 416532327
MVDr. Jan Schoř Litoměřice
MVDr. Josef Šitanc Litoměřice
MVDr. Barbora Sláviková Litoměřice
MVDr. Petr Soldátek Litoměřice 416732936
MVDr. Eva Štolcová Litoměřice
MVDr. Blanka Tešnarová Litoměřice 416 841 050 http://www.vetroudnice.cz
MVDr. Jiří Udatný Litoměřice 416 849 328
MVDr. Jiří Vomáčka Litoměřice http://www.veterina-live.cz
MVDr. Petr Vomáčka Litoměřice
MVDr. Šárka Wasylyszynová Litoměřice
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky