Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 21.04.2017

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Most

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránky
MVDr. Kateřina Brunová Most
MVDr. Jaroslav Friedrich Most 476 110 156
MVDr. Linda Gregušová Most
MVDr. Jiří Hasilík Most http://www.veterinamost.cz
MVDr. Kateřina Hasilíková Most
MVDr. Zuzana Hlavová Most
MVDr. Jana Holá Most
MVDr. Jan Kovář Most
MVDr. Kateřina Loosová Most
MVDr. Lucie Rybáková Most
MVDr. Markéta Šillíková Most
MVDr. Martina Švecová Most
MVDr. Josef Tajmr Most
MVDr. Petr Vaculín Most
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky