Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 21.04.2017

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Prachatice

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránky
MVDr. Stanislav Grill Prachatice
MVDr. Vojtěch Hora Prachatice
MVDr. Pravdomil Hovorka Prachatice 388 318 955
MVDr. Petr Hrabák Prachatice http://www.mvdrhrabak.cz
MVDr. Šárka Janásková Prachatice
MVDr. Michal Jiřička Prachatice
MVDr. Václav Jůn Prachatice 388 313 312
MVDr. Martin Kubička Prachatice
MVDr. Jiří Oulický Prachatice
MVDr. Pavel Poddaný Prachatice
MVDr. František Roučka Prachatice 388 431 137
MVDr. Michal Roučka Prachatice 388 431 137 http://www.veterinavacov.wbs.cz
MVDr. Barbora Součková Prachatice
MVDr. Eva Stará Prachatice
MVDr. Jan Starý Prachatice
MVDr. Jiří Štrobl Prachatice 388 321 241
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky