Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 21.04.2017

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Prostějov

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránky
MVDr. Jana Ambrosová Prostějov
MVDr. Radoslav Bartoš Prostějov
MVDr. Miroslav Čeřovský Prostějov
MVDr. Alois Coufalík Prostějov
MVDr. Michaela Gabrielová Prostějov
MVDr. David Havel Prostějov
MVDr. Jiří Havlíček Prostějov 582 383 502
MVDr. Michaela Hejlková Prostějov http://www.veterina-prostejov.cz
MVDr. Jan Hofschnaidr Prostějov
MVDr. Pavel Ježek Prostějov
MVDr. Veronika Kvíčalová Prostějov
MVDr. Radomír Mráček Prostějov 608 882 040
MVDr. Jan Musil Prostějov
MVDr. Jiří Neužil Prostějov
MVDr. Jana Osifčinová Prostějov
MVDr. Markéta Pavlínová Prostějov
MVDr. Ivo Plajner Prostějov
MVDr. Pavel Ratiborský Prostějov 582344081
MVDr. Lenka Řezáčová Prostějov
MVDr. Martina Ruská Prostějov
MVDr. Petra Šinová Prostějov http://www.osetrimvamzviratko.cz
MVDr. Lucie Soušková Prostějov
MVDr. Petr Valenta Prostějov
MVDr. Milan Vodička Prostějov
MVDr. Nora Voříšková Prostějov
MVDr. Jana Vymětalová Prostějov
MVDr. Zuzana Weinlichová Prostějov
MVDr. Emil Zbořílek Prostějov
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky