Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 21.04.2017

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Strakonice

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránky
MVDr. Michaela Balková Strakonice
MVDr. František Biskup Strakonice
MVDr. Marie Cízová Strakonice
MVDr. Zbyněk Diviš Strakonice 383 383 773
MVDr. Karel Faměra Strakonice
MVDr. Ivanka Hrubcová Strakonice
MVDr. Michal Hrubec Strakonice
MVDr. Milan Kalužík Strakonice
MVDr. Jitka Kolářová Strakonice
MVDr. Stanislav Levý Strakonice
MVDr. Tomáš Machník Strakonice
MVDr. Marie Moltašová Strakonice
MVDr. Iveta Mužíková Strakonice
MVDr. Michaela Ovšaníková Strakonice
MVDr. Klára Slavatová Strakonice
MVDr. Jiří Šole Strakonice
MVDr. Viktor Stošek Strakonice 383423201
MVDr. Jana Straková Strakonice
MVDr. František Stulík Strakonice
MVDr. Václav Vačkář Strakonice 383 322 053
MVDr. Václav Vačkář Strakonice
MVDr. Lenka Vajsová Strakonice
MVDr. Vladimír Vetýška CSc. Strakonice
MVDr. Marek Vondřička Strakonice 383324494
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky