Komora veterinárních lékařů České republiky

Poslední aktualizace 21.04.2017

 

UPOZORNĚNÍ – Zdenka Minaříková

Revizní komise KVL ČR tímto upozorňuje a informuje kolegy, že Zdenka Minaříková, Veliny 26, NENÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU. Paní Minaříková má pouze střední veterinární vzdělání, není oprávněna provozovat žádnou veterinární ordinaci. Na pracovišti ve Velinách vykonává vet. činnost MVDr. Minařík Richard. Žádáme členy KVL, aby v případě, kdy zjistí výkon nelegální veterinární činnosti p. Minaříkovou při nepřítomnosti vet. lékaře, oznámili tuto skutečnost neprodleně na SVS v Pardubicích nebo RK KVL.

 

Upozornění: Obsah této “Databáze” je poskytován pouze pro soukromé použití. Jakékoliv komerční použití, šíření či rozmnožování bez písemného souhlasu KVL ČR je přísně zakázáno.

 


Specializace:

Vyhledat posuzovatele podle plemene:Odbornosti:
Kategorie praxe:Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Teplice

JménoOkresní sdruženíTelefonWebové stránky
MVDr. René Foltýn Teplice
MVDr. Tereza Frintová Teplice
MVDr. Pavel Gabriel Teplice
MVDr. Věra Hánová Teplice
Hasan Hasan Teplice
MVDr. Emilie Klečková Teplice
MVDr. Zbyněk Pokorný Teplice
MVDr. Jaroslava Radoušová Teplice
MVDr. Tereza Schiffnederová Teplice
MVDr. Bohuslav Sehnal Teplice 417565095
MVDr. Jana Šikulová Teplice http://www.hejakral.com
MVDr. Dušan Vintera Teplice
MVDr. Juraj Vrabec Teplice
Map
Komora veterinárních lékařů České republiky