Komora veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Jana Ambruzová

Ostatní informace

Registrační číslo veterináře: 6018
Příslušnost k okresnímu sdružení KVL ČR: Zlín
Nonstop: ne
Pohotovnostní služba na telefonu: ne
Pohotovostní služba na provozovně: ne

Kontinuální vzdělávání

Malí přežvýkavci ve veterinární praxi (13.06.2015)

Komora veterinárních lékařů České republiky