Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – infekční rinotracheitida skotu – Třebařov, Č. j. SVS/2022/067180-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – infekční rinotracheitida skotu – Třebařov, Č. j. SVS/2022/066969-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže – Holotín, Č. j. SVS/2022/066649-E

Krajská veterinární správaStátní veterinární správypro Pardubický krajHusova 1747, 530 03 Pardubice Č. j. SVS/2022/066649-E ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární […]

Zápis č. 5/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 10.05.2022

Přítomni: (MVDr.) Jana Fialová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová (online), Jan Žabka

Omluvena: MVDr. Diana Frenclová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Vranová Lhota, Č. j. SVS/2022/066101-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Vranová Lhota, Č. j. SVS/2022/066106-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis č. 3 z jednání Představenstva KVL ČR 13.05.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová

Omluveni:  (MVDr.) Musil, Šimaliaková

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc, Zelinka

Hosté:  (MVDr.) Fialová (RK)

Tisková zpráva SVS – SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2021

České republice v roce 2021 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy s výjimkou statusu země prosté aviární influenzy (ptačí chřipky).

Informace SVS – Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2021

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás informovali, že Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) v návaznosti na předchozí roky, vydává Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2021 (dále jen „Zpráva“).

Minimální požadavky na postup při základním stomatologickém vyšetření a ošetření psa a kočky

  Základní stomatologické vyšetření a ošetření KVL ve spolupráci s CVDS představuje odborné veterinární veřejnosti dokument „Minimální požadavky na postup při […]