Komora veterinárních lékařů České republiky

Nejnovější příspěvky

Informace

 

 

Zápis č. 10/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 26.10.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Láník 

Tisková zpráva SVS – Zodpovědný přístup k antibiotikům

Státní veterinární správa (SVS) si v rámci „Antibiotického týdne“ připomíná nutnost zodpovědného přístupu k používání antibiotik, respektive všem antimikrobikům.

Tisková zpráva – Veterinární lék jen z rukou veterináře!

Tisková zpráva – Veterinární lék jen z rukou veterináře!

Lis 13, 2018

Toto jsou zásadní témata dnešní doby: garance zdravotní nezávadnosti potravin, nezatěžování životního prostředí rezidui veterinárních i humánních léčiv, nutnost bránit vzrůstající rezistenci všemožných původců nákaz.

Tisková zpráva – I pes se hlásí o slovo: „Já také trpím“

Tisková zpráva – I pes se hlásí o slovo: „Já také trpím“

Lis 13, 2018

Při léčení zvířat jde v prvé řadě o to jim ulevit, nejlépe je samozřejmě vyléčit, a až pak jde o inkasování odměny za veterinární úkon. Tak se tomu učí budoucí veterinární lékaři.

Kosmetika nebo spíše plastická chirurgie?

Mezi chovateli již spoustu let probíhají živé diskuse o tom, zdali jsou tzv. kosmetické zákroky na zvířatech co to do stupně způsobované bolesti obhajitelné či nikoli.

Zápis č. 6 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 07.11.2018

Účast: (MVDr.) Renáta Hlavová, Michal Vítek
Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková

Informace SVS – Africký mor prasat – informace a žádost o spolupráci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si obrátit se na Vás v souvislosti s aktuální situací ohledně afrického moru prasat (AMP) v České republice a v dalších postižených zemích.

Zápis č. 4 z jednání Volební komise KVL ČR 24.10.2018

Přítomni:

MVDr. Jarmil Dobeš, MVDr. Václav Hrabal, MVDr. Pavel Raška, MVDr. Josef Umlášek,

MVDr. Jaroslava Vondráčková

Hosté: Mgr. Jana Hyráková, notářka

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže – Svinčany, Č. j. SVS/2018/129868-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zveřejnění výsledků voleb

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Některým jsem při telefonickém rozhovoru v pondělí slíbil, že v úterý 6.11.2018 budou zveřejněny výsledky voleb.

Bohužel paní notářka dodá notářský zápis o průběhu voleb až ve středu 7.11.2018 místo slíbeného termínu v úterý.

Komora veterinárních lékařů České republiky