Komora veterinárních lékařů České republiky

Nejnovější příspěvky

Informace

 

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Dolní Újezd, Č. j. SVS/2018/061832-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 16.05.2018

Přítomni: MVDr. Grym, MVDr. Rejnek, MVDr. Vaňousová
Hosté: –
Omluven: MVDr. Holý, MVDr. Horáčková

Tisková zpráva SVS – Další závažná porušení veterinárních předpisů při společné kontrole dozorových orgánů v tržnici SAPA

Státní veterinární správa (SVS) odhalila ve čtvrtek 17. 5. 2018 v pražském areálu SAPA řadu závažných nedostatků týkajících se hygieny potravin.

Od týrání zvířat k týrání lidí

Týrání zvířat je velmi široké téma. Ve zprávách zpravidla vídáme ty nejostřesnější případy z nich, které jsou jen malou špičkou ledovce.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Dolní Újezd, Č. j. SVS/2018/056534-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení veterinární lékaři,

dle požadavku Komory Vám tímto předkládáme další podklad, který by měl vzniknout v každé veterinární ordinaci v souvislosti s novou úpravou v oblasti ochrana osobních údajů.

Zápis č. 4 ze zasedání Čestné rady KVL ČR 28.04.2018

Přítomni:  (MVDr.) Andreas, Frank, Frkal, Hošek, Mazoch, Picmausová, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:       –

Hosté:  MVDr. Fialová (RK KVL)

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 19.04.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková (od 10:00), Veronika Grymová (od 10:00), MVDr. Josef Zajíc (do 13:00)

Hosté:   MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé)

Zápis č. 2 z jednání Představenstva KVL ČR 12.04.2018

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Hlavová, Holý, Horáčková, Chvátal, Rejnek, Rychlík, Snášil, Sviták Novozámská, Šimaliaková, Šterc, Vaňousová, Vítek

Omluveni: (MVDr.)

Hosté: (MVDr.) Vranková (RK), Z. Hanelová (ITEAD), ing. Valach (GrECo), MVDr. Bureš (ÚSKVBL)

Zápis č. 2 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 12.04.2018

Účast: (MVDr.) Renáta Hlavová, Michal Vítek, Jan Šterc

Omluveni: (MVDr.)

Komora veterinárních lékařů České republiky