Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace

Herpesvirus u koní (EHV 1,4) – důvody pro vakcinaci

Na začátku března 2021 kulminovala incidence akutních infekcí herpesvirem u koní napříč nejen Českou republikou, ale i celou Evropou.

Tisková zpráva SVS – Dva případy Aujeszkyho choroby u psů na Zlínsku

V České republice byly v posledních několika týdnech potvrzeny dva případy úhynů loveckých psů nakažených Aujeszkyho chorobou, oba ve Zlínském kraji.

Zápis č. 1/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 06.01.2022

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch, LL.M. (Čestná rada – na bod 4 – Různé), Petra Jiráková (Broker Vision), MVDr. Petra Šinová (prezidentka), MVDr. Anna Šimaliaková (představenstvo)

Návrh novely Profesního řádu pro jednání XXX. sněmu v Brně

Navrhovatel: Představenstvo Platné znění: Profesní řád § 1 Odpovědnost veterinárního lékaře 1) Profese veterinárního lékaře je svobodným povoláním vymezeným zákonem […]

Tisková zpráva SVS – SVS před Vánoci zkontrolovala takřka 900 prodejců kaprů, závadu zjistila u 3 procent z nich

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v závěru loňského roku jako každoročně kontrolovali prodejce vánočních kaprů v celé České republice.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 20.12.2021

Přítomni (bez titulů): Janíková, Návojová Horáčková, Horáková, Müllerová, Šuláková, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů): Talafous Zemanová

Hosté (bez titulů): Šinová

Má smysl vyšetřovat krev u zdravého psa?

Vyšetření krve patří mezi základní úkony prováděné veterinárním lékařem v rámci diagnostiky nebo monitoringu terapie pacientů.

Zápis z jednání Láník – Grym – Pokorný z 23.12.2021

Přítomni (bez titulů): Grym, Láník, Pokorný

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Informace SVS – Program tlumení salmonel – interval odběru vzorků v reprodukčních chovech kura domácího

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat, že v rámci programu tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího nedochází od 1. 1. 2022 ke změně ve frekvenci odběru vzorků u rodičovských hejn ve snáškovém období.

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období prosinec 2021.