Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace

Zápis č. 9 z jednání Představenstva KVL ČR 10.05.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Musil, Müllerová, Návojová Horáčková, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Pokorný

Neomluveni: Pryszczová, Šterc

Hosté: (MVDr.) Grymová (RK), Vencl (ČR)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 14.04.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy Jan, Kalová Lucie, Musil Jan, Pryszczová Andrea, Grym Martin

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra,

Tisková zpráva SVS – SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2020

České republice se v roce 2020 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy, navíc nově získat status země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (IBR).

Zápis z jednání XXIX. sněmu KVL ČR 27.02.2021

který se konal dne 27.2.2021 na BVV Brno

Zápis č. 6 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 24.04.2021

Přítomni: (MVDr.) Andreas, Frank, Hlavová, Hošek, Kudla, Piskovská, Vencl, Vokřálová

Omluven:   MVDr. Mazoch

Hosté:   MVDr. Grymová (RK KVL)

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – aviární influenza – Vápno u Přelouče, Č. j. SVS/2021/058974-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2020

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás informovali, že Státní veterinární správa (SVS) v návaznosti na předchozí roky, vydává Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2020 (dále jen „Zpráva“).

Tisková zpráva SVS – Vývoz veterinárního zboží z ČR navzdory pandemii loni vzrostl o desetinu

Jednou z důležitých úloh Státní veterinární správy (SVS) je odbavování zásilek zvířat a živočišných produktů při vývozu do třetích zemí a také jednání se zahraničními partnery ve věci usnadňování vývozu českého veterinárního zboží.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 28.04.2021

Přítomni (bez titulů): Grym, Horáková, Janíková, Müllerová, Návojová Horáčková, Šuláková, Talafous Zemanová

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová, Vavruša

Zápis č. 4 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 29.04.2021

Přítomni (bez titulů): Janíková, Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová