Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace

Záznam rozhovoru s prezidentkou Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Petrou Šinovou.

Dne 10.04.2021 v 18:30 proběhlo interview na ČT 24 s prezidentkou Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Petrou Šinovou. Záznam rozhovoru […]

Zápis č. 4 ze zasedání Čestné rady KVL ČR z 27.03.2021

Zápis č. 4 ze zasedání čestné rady dne 27. 3. 2021 na Sekretariátu KVL ČR, Novoměstská 2, 621 00 Brno […]

Nařízení Státní veterinární správy – aviární influenza, Č. j.: SVS/2021/043506-A/01

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen MěVS v Praze SVS) vám přílohou na vědomí zasílá nařízení č. j. SVS/2021/043287-A při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy.

Zápis č. 3/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 18.03.2021

Přítomni:   (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Diana Frenclová, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 2/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 18.02.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová, Milan Bittner, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 28.03.2021

Přítomni (bez titulů): Horáková, Kalová, Návojová Horáčková, Pokorný, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období březen 2021.

Změní se pohled na kastrace zvířat?

Kastrace společenských zvířat – tedy většinou psů a koček – je většinou vnímána pozitivně.

Antigenní testování – povinnosti zaměstnavatele

Převzato z informačního e-mailu V těchto dnech jste nesjpíše obdrželi do datové schránky novou datovou zprávu. Jedná se o kód vůči […]

Příspěvek ke mzdě v případě tzv. izolačky

Novela pro zaměstnavatele, která se promítne ve mzdách v dubnu 2021