Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace

Zápis č. 9/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 15.09.2022

Přítomni:  (MVDr.) Jana Fialová, Veronika Grymová,  Martina Halbichová Vítová, Jan Žabka, Marie Vranková (od 10:00)

Omluvena:  MVDr. Diana Frenclová

Zápis z jednání Ekonomické komise KVL ČR 08.09.2022

Přítomni (bez titulů): Iveta Janíková, Jan Musil, Andrea Pryszczová

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Petra Šinová, Edita Jelínková, Monika Talafous Zemanová

Tisková zpráva SVS – Veterinární autority zemí Evropské unie jednaly v Praze o africkém moru prasat

V Praze ve dnech 28. – 30. září rámci českého předsednictví v Radě EU probíhá neformální zasedání členů Pracovní skupiny vedoucích veterinárních služeb zemí Evropské Unie (PS CVO).

Tisková zpráva SVS – Od 1. října nabývá účinnosti novela veterinárního zákona

Od 1. října letošního roku nabyde, až na několik ustanovení, která začnou platit později, účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona).

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Rychnov, Č. j. SVS/2022/121608-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Tisková zpráva SVS – Klobásy z Itálie mohou obsahovat závadné listerie

Státní veterinární správa (SVS) varuje spotřebitele před italskými klobásami, které se prodávaly i v České republice.

Tisková zpráva SVS – Na český trh se dostaly kozí sýry z Francie, které mohou obsahovat úlomky kovu

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že se na českém trhu objevily kozí sýry od francouzského výrobce, které by mohly obsahovat úlomky kovu.

Zápis z jednání Zkušební komise KVL ČR 31.08.2022

Přítomní zkoušející (bez titulů): Bernardy, Chloupek, Pokorný, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Zkoušení (bez titulů): M. V. S.

Zápis č. 10 z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 31.08.2022

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Tisková zpráva SVS – V okolních státech přibývá případů západonilské horečky u zvířat i lidí

V uplynulých týdnech zaznamenala Státní veterinární správa (SVS) informace o výrazném šíření případů západonilské horečky z jihu Evropy směrem na sever do střední Evropy, konkrétně do Německa a Rakouska.