Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnovější příspěvky

Informace

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Vzdělávací komise KVL ČR 13.10.2020

Přítomni: (MVDr.) Návojová Horáčková, Vaňousová, Zelinka

Upozornění USKVBL distributorům a odběratelům veterinárních léčivých přípravků – Bonharen Intravenous

Dne 12.10.2020 byla pod č.j. USKVBL/11848/2020/POD doručena Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv informace o podezření na výskyt padělku veterinárního léčivého přípravku nalezeného na ruském trhu.

Informace SVS – Vysoce patogenní aviární influenza – informace o výskytu v Nizozemsku, Č. j. SVS/2020/122389-G

Vážená paní, vážený pane,

Dovoluji si Vám předat informaci o novém záchytu vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) neboli ptačí chřipky u volně žijících ptáků v Evropě.

Zápis č. 10/2020 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 22.10.2020

Přítomni:  (MVDr.) Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Josef Zajíc
Omluvena: MVDr. Jana Fialová
Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Upozornění Legislativní komise – právoplatnost voleb

Legislativní komise upozorňuje všechny členy Komory, že právoplatnost a tudíž definitivní výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm, který dle § 12, odst. 4 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb.

Informace k aktuálním vládním opatřením

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě usnesení Vlády 1079, 1080  platného od 22.10.2020 do 3.11.2020 veterinární ordinace a poskytování veterinárních služeb není zakázáno  za stávajících vyhlášených hygienických opatřeních (roušky, desinfekce, rozestupy, počet doprovodných osob…).

Sdělení prezidentky o možnosti konání XXIX. sněmu

Vážená paní kolegyně,

texty dopisů i odpovědi, které již došly, najdete v příloze. Stále platí to, o čem byla informována celá členská základna, že přípravy na Sněm nadále probíhají.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 15.10.2020

Přítomni:  MVDr. Rejnek, MVDr. Grym, MVDr. Daniel, MVDr. Návojová Horáčková, MVDr. Šinová
Omluveni:     –
Hosté:   MVDr. Vaňousová, Ing. Vorel (IPC Corporation)

Zápis č. 7 z jednání Volební komise KVL ČR 16.10. a 17.10.2020

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Kovaříková, Nejedlíková, Vondráčková
Omluven: MVDr. Dobeš

Odklad EET – vláda dne 16.10.2020 schválila odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023

Hlavním cílem EET bylo narovnání podnikatelského prostředí, nyní je však prioritou samotná záchrana podnikání.