Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

6. ročník mezinárodní veterinární výstavy VETfair

6. ročník mezinárodní veterinární výstavy VETfair

V královéhradeckém kongresovém centru ALDIS byl 11. dubna zahájen již šestý ročník mezinárodní výstavy VETfair, která je zaměřena na produkty a služby v oblasti veterinárního lékařství. Na tomto profesním setkání s odborným doprovodným programem se prezentuje více než sto vystavovatelů z tuzemska, Slovenska a Polska a dalších evropských zemí. Symbolického přestřižení pásky a tím otevření výstavy se ujala paní hraběnka Mathilda Nostitzová, své proslovy přidali také prezident Komory veterinárních lékařů (KVL) ČR Karel Daniel, místopředseda Senátu ČR Jiří Liška nebo primátor města Hradce Králové Otakar Divíšek. Akce pokračovala do soboty 12. dubna.

Prezident KVL ČR vyzdvihl především kvalitní organizaci a přínos výstavy a také velký zájem o toto setkání. „KVL ČR v současnosti sdružuje 2700 praktických veterinárních lékařů. Je obdivuhodné, že této výstavy se účastní polovina z tohoto počtu. Každopádně Komora ohromně oceňuje úroveň a úsilí organizátorů,“ prohlásil Karel Daniel. Prezident KVL ČR dále zdůraznil velký pokrok a pokračující specializaci v českém veterinárním lékařství v posledních letech, přičemž právě akce typu VETfair umožňují výměnu zkušeností a nejnovějších poznatků v oboru se zahraničními kolegy. K dalšímu vývoji ve veterinárním stavu Karel Daniel uvedl: „Sektor praktické veterinární služby v naší zemi je v této chvíli plně v soukromých rukou, to znamená, že jeho další rozvoj do jisté míry ovlivňují též záležitosti politicko-ekonomické, jako daňový systém nebo systém poskytování veterinárních léčiv. A některá rozhodnutí, která nechci hodnotit jako dobrá nebo špatná, se pak mohou odrazit v poskytování veterinární péče.“

Senátor Jiří Liška, který je pravidelným účastníkem VETfairu, vyzdvihl rovněž stoupající kvalitu služeb veterinárních lékařů v České republice. „Pokrok je zcela evidentní a obecně lze konstatovat, že naše veterinární medicína, jak privátní, tak státní, resp. ústavy a výzkumná pracoviště, je určitě na srovnatelné úrovni se zbytkem Evropy, myslím tím především tzv. staré členské státy EU, a možná v některých věcech je na tom i lépe,“ řekl místopředseda Senátu ČR, původní profesí také veterinární lékař.

Výstava VETfair, která navazuje na patnáctiletou tradici veterinárních akcí konaných v Hradci Králové, letos nabízela přesně 102 expozic, v nichž se prezentovalo více než 130 vystavovatelských firem. „Tato akce je považována za největší nejen vystavovatelskou, ale i odbornou a společenskou událost v pracovním roce veterinárního lékaře a je našimi kolegy velmi respektována. Svou roli v tom bezpochyby hraje přízeň akademické sféry, jakou každoročně poskytuje Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. A právě konkrétní, zde prezentované, výsledky spolupráce výzkumných pracovníků s komerčními subjekty, propojení teorie a praxe, jsou hlavním přínosem výstavy VETfair,“ zhodnotil význam výstavy hlavní pořadatel Zdeněk Hanzálek.

Rozsah setkání pochválil primátor Otakar Divíšek: „Jsem rád, že se v Hradci Králové akce takového významu konají, rok od roku plnější kongresové centrum při VETfairu mě přivádí k myšlence, zda nebudeme muset v příštím roce ještě přistavovat.“

Z hlediska struktury výstavy tvoří více než polovinu stánky firem se zaměřením na farmaceutické výrobky, jež produkují, dováží a distribuují veterinární léčiva. Třetinu tvoří společnosti, které prezentují přístrojové vybavení a techniku pro veterinární kliniky, ošetřovny a ambulance i pro terénní veterinární službu. Stále rostoucí složkou je mezi vystavovateli chovatelská dietetika, což je trendový sektor zdravé výživy jak hospodářských zvířat, tak tzv. pet animals, tedy psů, koček apod.

Tisková zpráva PR agentury