Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

6. středoevropský veterinární kongres (CEVC)

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Informace – zprávy – výzvy

STŘEDOEVROPSKÝ VETERINÁRNÍ KONGRES
V rámci mezinárodního veterinárního veletrhu Animal VETEX
v termínu 30. 3. – 3. 4. 2014 v Brně se uskuteční
6. středoevropský veterinární kongres (CEVC)
ve dnech 1. – 2. 4. 2014

Téma kongresu:

ANTIBIOTICKÁ POLITIKA – VIZE A REALITA VE VETERINÁRNÍ PRAXI

  • strategie Evropské komise EU v antibiotické politice, vývoj oddělení prodeje od
    aplikace léčiv veterinárními lékaři
  • priority MZe v oblasti používání antibiotik u zvířat
  • výsledky a závěry z monitoringu používání antibiotik (SVS, ÚSKVBL, IFAH apod.)
  • problematika používání medikovaných krmiv v léčbě prasat/drůbeže
  • ozdravné programy u prasat
  • dezinfekce v chovech prasat a likvidace nebezpečných odpadů

Registrační poplatek na kongres: Kč 500,-
Program bude upřesněn v březnovém vydání Zvěrokruhu, aktuální informace o programu, přihláškách a doprovodném programu také na:
www.cevc.cz.
Organizátor kongresu: Veletrhy Brno, garanci převezme vedle KVL i MZe, SVS a další organizace