Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

7. Reprezentační ples veterinárních lékařů

7. Reprezentační ples veterinárních lékařů

Stalo se tradicí, že již po sedmý rok se pořádá Reprezentační ples veterinárních lékařů v Praze na Žofíně. Ten letošní byl pořádán 19. 1. 2007 v magické sedmičce, ve znamení Jamese Bonda.

Sice nevím, kdo byl tím agentem 007 na veterinárním bále, nicméně atmosféra a honosné prostředí, které skýtá Žofín, byla příjemná. Ostatně tak jako každý rok.

V letošním roce byli pozváni na ples čestní hosté: prezident Komory MVDr. Karel Daniel, Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR a v neposlední řadě rektor naší alma mater Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Výčet dalších hostů by zabral na jednu stránku, tak doufám, že se ostatní neurazí, když je zde neuvedu.

Plesy veterinárních lékařů patří ke společenským akcím, kterých je v našem složitém povolání velice málo a kromě některých okresních sdružení KVL ČR se společenský život mezi veterinárními lékaři zatím nijak neuchytil. Je velká škoda, že takovéto akce, které se konají jedenkrát do roka, se neúčastní více našich kolegů. Často slýchám, že je to jenom pro vyvolené, že na to nemají čas, co by tam dělali a že je to moc drahé. Myslím, že tyto názory by měly postupně mizet a dotyční by si měli uvědomit, že veterinární lékař by měl žít i společenským a kulturním životem, udělat si čas alespoň jedenkrát do roka se potkat se svými známými. I tuto funkci může splnit náš veterinární ples, který má již tradici. Díky organizátorům jako je Ing. Petr Samohýl, manželé Jana a Ivo Dupalovi a další, se tato akce udržuje každoročně na vysoké společenské úrovni a je škoda, že se jí nevěnuje více pozornosti.

Reprezentační ples veterinárních lékařů prodělal za sedm let určitý vývoj, a to jak ve smyslu možnosti účastnit se ho, tak i možnosti finanční úhrady, která byla pro mnohé kolegy zprvu nevýhodná, poté výhodná (získání vstupenky za množstevní odběry) a poté přešla na nadační způsob úhrady, jejíž výtěžek putuje těm, kteří to nejvíce potřebují.

Z pohledu veterinárního lékaře mi přísluší hodnotit jen to, jak se člověk na takovém bále cítí, jaká zde panuje atmosféra a všeobecná nálada, která je podpořena vynikajícím programem.

Ples byl zahájen vystoupením Pavla Šporcla, vynikajícího houslisty. Během hudebního doprovodu orchestru Josefa Hlavsy vystupovali známí umělci, kteří nezklamali. Byli mezi nimi: Věra Špinarová, která na mne působila bezprostředním dojmem, dále skupina Hamleti, v čele s Alešem Hámou a celý večer nás provázeli Kateřina Herčíková a Josef Carda. Během večera bylo podáváno vynikající víno a rauty postačovaly zásobit žaludky všech přítomných. Bylo by toho ještě hodně, co by se dalo k plesu říci, možná jsem opomněl vyzvednout ty momenty, které postřehli ostatní účastníci, nicméně závěrem bych chtěl říct,

abychom se nebáli více společensky a kulturně žít, poněvadž život utíká mílovými kroky, a než se vzpamatujeme, budeme jenom vzpomínat (pokud budeme mít na co). Nepromarněme svoji šanci komunikovat se svými kolegy i mimo pracovní rámec a važme si jeden druhého, a také těch, kteří pro nás takovou akci připravili.

V Olomouci dne 21. 1. 2007

MVDr. František Špruček