Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

7. ročník VETFAIR 2009

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY
Již sedmý ročník mezinárodní výstavy VETfair, která je zaměřena na produkty a služby v oblasti veterinárního lékařství, proběhl v královéhradeckém kongresovém centru ALDIS. Toto profesní setkání s odborným doprovodným programem každoročně slouží k prezentaci přibližně stovky nejen tuzemských vystavovatelů, ale též partnerských firem z dalších evropských zemí. Symbolického přestřižení pásky, a tím otevření expozic se ujali prezident Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) Karel Daniel a ústřední ředitel Státní veterinární správy České republiky (SVS ČR) Milan Malena. Akce pokračuje do soboty 28. března.

Prezident KVL ČR vyzdvihl především velký zájem o toto setkání a rovněž kvalitní organizaci a přínos výstavy. „VETfairu se každý rok účastní více než polovina praktických veterinárních lékařů, z celkového počtu 2700, které v současnosti naše Komora sdružuje, což je obdivuhodné, a každopádně je to oceněním ohromné úrovně výstavy a úsilí organizátorů,“ prohlásil Karel Daniel. Prezident KVL ČR dále zdůraznil velké potěšení nad pokračující spoluprací mezi privátním sektorem a státní veterinární správou v posledních letech, k čemuž Karel Daniel uvedl: „Na poli vzdělávání se učinil velký krok vpřed stanovením požadavků na čerstvého absolventa Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, který vstupuje do praxe, ať soukromé tak státní.“

Profesor Alfred Hera, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), se u příležitosti konání VETfairu vyjádřil k pokračující diskusi nad zákonem o léku, který výrazně ovlivňuje poskytování služeb veterinárními lékaři v České republice. „Nemáme jinou možnost než implementovat to, co předepisuje evropská směrnice, která postihuje veterinární léčiva. Naší snahou je, aby se léčiva dostala blíže k chovatelům, resp. uživatelům, tedy aby se skupina vyhrazených léčiv daleko více rozšířila. Tento trend je patrný minimálně v celé Evropě a ukazuje, že vlastní použití léčiv chovateli na základě odborného doporučení veterinárního lékaře je možné,“ řekl.

Téma komentoval i ústřední ředitel SVS ČR Milan Malena: „Státní veterinární správa je dozorovým orgánem nad zákonem o léku a po dohodě s ÚSKVBL jsme vytvořili společnou metodiku. Jelikož je velké množství dozorovaných míst, tak kontrolu provádíme prostřednictvím pracovníků krajských veterinárních správ. Jejich úkolem je zamezit možnosti přenosu reziduí, zejména antibiotik a léčiv, do potravin pro lidskou populaci a ochránit ji tak před vznikem rezistencí.“

VETfair, navazující na šestnáctiletou tradici veterinárních akcí konaných v Hradci Králové, letos nabízí přesně 97 expozic, v nichž se prezentuje více než 120 firem. „Tato akce je považována za největší nejen vystavovatelskou, ale i odbornou a společenskou událost v pracovním roce veterinárního lékaře a je našimi kolegy velmi respektována. Svou roli v tom bezpochyby hraje přízeň akademické sféry, jakou každoročně poskytuje Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. A právě konkrétní, zde prezentované, výsledky spolupráce výzkumných pracovníků s komerčními subjekty, propojení teorie a praxe, jsou hlavním přínosem výstavy VETfair,“ zhodnotil stěžejní smysl dvoudenního setkání hlavní pořadatel Zdeněk Hanzálek.

Z hlediska struktury výstavy tvoří přibližně polovinu stánky firem se zaměřením na farmaceutické výrobky, jež produkují, dováží a distribuují veterinární léčiva. Třetinu tvoří společnosti, které prezentují přístrojové vybavení a techniku pro veterinární kliniky, ošetřovny a ambulance i pro terénní veterinární službu. Stále rostoucí složkou je mezi vystavovateli chovatelská dietetika, což je trendový sektor zdravé výživy jak hospodářských zvířat, tak tzv. pet animals, tedy psů, koček apod.

ROZHOVORY

MVDr. Karel Daniel, prezident Komory veterinárních lékařů ČR

Pane prezidente, jak hodnotíte letošní ročník VETfairu?

Byl bych velmi spokojený, kdyby jakákoliv akce pořádaná Komorou veterinárních lékařů shromáždila tolik veterinárních lékařů a tak atraktivní program a tolik vystavovatelů jako VETfair.

Letošní výstava přináší spoustu novinek. Jen účast se mi zdá trochu menší, ale to může být způsobeno počasím, které bylo v posledních několika dnech na cestování špatné.

Jak spolupracuje KVL ČR na přípravě VETfairu?

Komora akci sama neorganizuje, ale podporuje organizaci VETfairu. Jsme ve velmi úzkém kontaktu s organizátory, což je doktor Hanzálek a Prion, s. r. o.

Jak vnímáte spolupráci Komory a státní správy?

Na poli vzdělávání udělala ať už naše Komora, nebo Státní veterinární správa ČR v posledním období obrovský krok dopředu, a to především díky stanovení požadavků na čerstvého absolventa Veterinární a farmaceutické univerzity, který vstupuje do praxe – buď na straně soukromého sektoru, tedy Komory nebo jako zaměstnanec státu, Státní veterinární správy.

Co v současné době nejvíce trápí české veterináře?

V praxích malých zvířat evidujeme stále více a více formálních stížností od vlastníků malých domácích zvířat. Jejich příčinou je daleko častěji chyba v komunikaci se zákazníkem než odborné pochybení.

V oblasti faremních zvířat potom aktuálně nízké ceny většiny zemědělských komodit. Ty kromě úbytku počtů hospodářských zvířat opět nepřijatelně prodlužují úhrady veterinárním lékařům za jejich služby.

MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel Státní veterinární správy České republiky

V poslední době je mezi veterináři hodně diskutovaným tématem zákon o léku. Jak Vy osobně se stavíte k této problematice?

Samozřejmě, Státní veterinární správa České republiky je jedním z dozorových orgánů, který provádí kontrolu nad dodržováním tohoto zákona. To „gró“ provádí Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (USKVBL), tedy pracovníci vedeni profesorem Herou. My jsme se spolu dohodli a vytvořili jsme společnou metodiku pro postup při provádění dozoru. Jelikož se jedná o spoustu dozorovaných míst, prostřednictvím pracovníků krajských veterinárních správ dle této metodiky provádíme společnou kontrolu tak jako ÚSKVBL. Princip je jednoznačný: snažíme se zamezit možnosti přenosu reziduí, zejména antibiotik a léčiv na člověka tak, aby nevznikaly rezistence na tato antibiotika v lidské populaci.

Myslíte si, že zákon o léku může vyvolat zneužití léčiv ze strany chovatelů?

Pokud bychom chtěli správnou odpověď, museli bychom se obrátit na samotné chovatele. Proto je dozorový orgán, aby toto kontroloval. Samozřejmě, že v České republice nejsou jenom svatoušci, ale na druhé straně abych neříkal, že je tady spousta gangsterů, kteří zneužívají používání léků. Ale právě proto musí být dozor!

Co pro Vás znamená VETfair?

Já jsem velice rád, že VETfair je. I v mé velké časové tísni si vždycky udělám čas na tuto výstavu, protože se tu tradičně setkává privátní a státní sféra, zejména v oblasti přednášek a doprovodných programů. Já sám potom vidím, jak rychle ve veterinární oblasti postupuje dopředu vývoj strojů, přístrojů, zařízení a léků. Myslím si, že pokud někdo chce být na špičce oblasti veterinární, tak je doslova povinnost se zúčastnit této akce, protože se zde rozdávají karty.

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., ředitel ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

V poslední době je mezi veterináři hodně diskutovaným tématem zákon o léku. Jak se Vy osobně stavíte k této problematice?

Myslím si, že zákon o léku respektuje to, co je již dáno ve směrnici Evropské unie. Nemáme jinou možnost než implementovat to, co předepisuje.

Nemáte strach z možného zneužití či nesprávného dávkování volně dostupných léků ze strany chovatelů? Myslíte si, že zákon o léku může vyvolat zneužití léčiv ze strany chovatelů?

Já jsem přesvědčen, že tento trend volně dostupných léků je v Evropě i ve světě naprosto funkční. Ukazuje se, že se veterinární lékař musí prezentovat svou odborností, svými dobrými pokyny a radami pro chovatele tak, aby skutečně určil, která léčiva by měla být používána.

Co pro Vás znamená výstava VETfair?

Velice si vážím toho, že existuje tato specializovaná výstava pro veterinární léčiva, protože je to skutečně komodita, která zajímá většinu veterinárních lékařů.

Ing. Rudolf Peleška, ředitel personálního odboru Státní veterinární správy České republiky

Kvalifikace veterinárních lékařů je nepřehlédnutelnou záležitostí. Je možné nějakým způsobem porovnat oblast soukromé a státní oblasti z hlediska tohoto ukazatele? Existují rozdíly mezi soukromými veterináři a veterináři zaměstnanými ve státní sféře?

Vypadá to tak, že alma mater všech veterinářů v Čechách je Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, kde se studenti rozhodují, jestli budou studovat na fakultě veterinární hygieny a ekologie nebo na fakultě všeobecného lékařství, to je jejich první rozhodnutí.

Na konci studia se rozhodují dále. Mají v podstatě dvě velké možnosti, mohou se stát soukromým veterinářem, nechat zaměstnat v soukromé sféře poskytování veterinární péče nebo mohou jít do administrativy. Takže státní i soukromá sféra pracuje se stejnými veterináři, jejichž schopnosti jsou naprosto vyrovnané.

Jak vypadá spolupráce mezi soukromou a státní veterinární sférou?

Na vrcholové úrovni, tedy na úrovni vedení, spolupracujeme s Komorou veterinárních lékařů konkrétně s prezidentem Karlem Danielem a s jeho zástupcem Janem Bernardym. S nimi spolupracujeme hlavně na některých aktuálních záležitostech, kdy státní administrativa potřebuje kvalifikovaný personál, například pro úkoly v oblasti předsednictví v Evropské unii. Například doktor Bernardy pracuje částečně i ve prospěch státní veterinární administrativy, protože plní funkce v průběhu předsednictví v Radě Evropské unie. Spolupracujeme ale i na dlouhodobějších projektech s KVL i s Veterinární a farmaceutickou univerzitou, konkrétně v oblasti kvality medicínských profilů absolventů Veterinární univerzity, je to projekt Day One Skills neboli Dovednosti čerstvého absolventa. Zabýváme se tím, jaké schopnosti a dovednosti má mít absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity poté, co ji absolvuje, což je důležité pro privátní i státní veterinární sféru.

Co říkáte na letošní VETfair?

Na VETfairu jsem letos poprvé a jsem mile překvapen, protože je to záležitost, která má skutečný obsah a je tu vynikajícím způsobem vyladěná forma, tedy obsahová část a i společenská dimenze bude velmi zajímavá. Myslím si, že účastníci, kteří tady nejen vystavují, ale byli i pozváni, určitě nebudou litovat toho, že přijeli do Hradce Králové.

MVDr. Zdeněk Hanzálek, Ph.D., organizátor výstavy VETfair

Čím se nejvíce vyznačuje letošní VETfair?

Na letošním ročníku výstavy je k dispozici 97 expozic, což obnáší kolem 120 firem. To je srovnatelný počet vzhledem k loňskému roku. Každá expozice může leckterého kolegu zaujmout, proto nelze říci, který z vystavovatelů je ten nejlepší. VETfair je největší veterinární výstava v České republice. Svým rozsahem je ojedinělá i v rámci okolních států. Nemáme informace o tom, že by se někde konala podobná akce takového rozsahu. V Hradci Králové ji pořádáme již šestnáctým rokem. Na podzim proběhne kongres pro veterinární lékaře – specialisty na choroby malých zvířat.

Mluvil jste o mezinárodním významu této akce. Účastní se VETfairu i zahraniční vystavovatelé?

Spolupráce se zahraničím je poměrně složitější. V dnešní době se dá těžko určit, jestli se jedná o čistě českou firmu nebo o firmu, která ve svém sortimentu zastupuje nějakého zahraničního partnera. Pokud bychom to pojali takto, že mezi vystavovateli jsou i firmy, které zastupují nějakou zahraniční firmu nebo jsou přímo partnerem pro naší republiku, tak se dá říci, že zhruba 70 % vystavovatelů má co dočinění s nějakou zahraniční firmou anebo jsou jejími přímými zástupci či dealery v našem státě.

Jak je na tom VETfair z hlediska návštěvnosti?

VETfair nemá žádné finanční bariéry pro návštěvníky, nemáme například vstupné. I katalog je pro každého návštěvníka výstavy zdarma. Nemůžu říci přesná čísla návštěvníků, ale naše odhady jsou kolem 1200 až 1500 návštěvníků z řad odborné veřejnosti.

 
Rozhovory: Magdalena Hándlová, EURO P. R., s. r. o.
foto: Miloš Spáčil