Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

75. Reprezentační veterinární ples

  Z činnosti komory

V e t e r i n á r n í a f a r m a c e u t i c k á u n i v e r z i t a B r n o
K o m o r a v e t e r i n á r n í c h l é k a ř ů Č R
S t á t n í v e t e r i n á r n í s p r á v a Č R
I . V . S . A . B r n o

si Vás dovolují pozvat na

75. REPREZENTAČNÍ VETERINÁRNÍ PLES

pod záštitou rektora VFU Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA

2. března 2012 (pátek) v 19:30 h

v kulturním domě „SEMILASSO“, Brno-Královo Pole

K tanci a poslechu hrají hudební skupiny, cimbálová muzika, předtančení, soutěže, občerstvení aj. překvapení

Cena vstupenky s místenkou 400,- Kč, bez místenky 200,- Kč

Mediálním partnerem časopisy: Veterinářství, Veterinární klinika a Zvěrokruh

Info: Dr. Mirko Treu, tel.: 541 562 090, e-mail: treum@vfu.cz, Mgr. Alena Sýkorová, tel.: 541 562 010, e-mail: sykorovaa@vfu.cz, http://www.vfu.cz/