Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

A je po vakcinaci… skoro

A je po vakcinaci… skoro

Prakticky všechna hospodářská zvířata, kterých se to týká (tj. skot, ovce, kozy), již byla proti bluetongue (katarální horečce ovcí) oočkována. K 10. říjnu bylo vakcinováno 1 143 786 kusů skotu a již prakticky polovina, tj. 647 591, byla revakcinována. S ovcemi to je podobné, očkováno 167 628 a přeočkováno 82 685 zvířat; a koz „hotovo“ 19 354 a podruhé očkováno 7731 kusů.

Tato první velká celostátní akce po roce 1989 ukázala, že systém státního veterinárního dozoru a spolupráce se soukromými veterinárními lékaři funguje. Celá akce závisela na logistice – organizačním zajištění, které bylo na Státní veterinární správě ČR, krajských veterinárních správách a – na těch, kdo vakcinaci budou fyzicky provádět – veterinárních lékařích. Samozřejmě je nutné zmínit i spolupráci s chovateli, vždyť vakcinace proti katarální horečce byla v jejich zájmu. A ministerstvo zemědělství provedlo výběr dodavatele vakcíny a podílelo se na zajištění financí, aby vakcinaci chovatelé nemuseli hradit.

V následujících týdnech se ještě budou vakcinovat ta zvířata, na která chovatelé, zpravidla z technických a organizačních důvodů, požádali o výjimku. Půjde zhruba o sto tisíc kusů skotu a několik tisíc ovcí a koz.

Aby se vliv vakcinace proti bluetongue projevil, je nutno provádět ji tři roky po sobě. Vyplývá to i ze stanoviska odborných orgánů EU. Proto Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo, že vakcinace proběhne v příštím roce