Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

…a netopýři spali

…a netopýři spali

Věřím …
Netopýr není porostlý peřím?
Tomu nevěříš? Já teda věřím!
Podívej, jak má chlupatá ouška!
A jak si je drží, když je bouřka!

I živočichy potrápila víkendová vichřice. A zdá se, že spíše hukotem a lomozem lámaných větví a trhaných střech než nějak přímo. Volně žijící ptáci či savci si zpravidla dovedou v takovém případě dobře poradit, nejlépe však asi netopýři, kteří letošní vichřici prospali.

Pro chovatele hospodářských zvířat může být loňský Kirill a letošní Emma varováním. Je třeba být opatrný při budování stájových objektů, ale i přístřešků pro dobytek na pastvinách, či při stavbě seníků nebo jiných skladovacích prostor. I do budoucna je zřejmě nutné počítat se silnými občasnými větry, záplavami apod. Právě při projektování a stavební přípravě objektů pro zvířata je třeba zvážit, o jaký jde terén, kam umístit stavby a jakou volit technologii. Snad ani není nutné podotýkat, že zcela samozřejmě musí být dodržovány podmínky protipožární ochrany. A pamatovat je třeba na pravidelnou údržbu. Jen tak je možné se správně postarat nejen o zdraví a pohodu zvířat při zajištění jejich produkční schopnosti, ale i předejít haváriím, případnému utrpení zvířat a ekonomickým ztrátám.

A právě s ohledem na nedávné řádění Emmy je vhodné upozornit chovatele, aby včas zkontrolovali střechy, mohlo dojít k tomu, že nečekaně vniknuvší voda znehodnotila uskladněnou píci. Navlhlé krmivo snadněji plesniví. Vzniklé mykotoxiny mohou poškodit zdraví zvířat a v některých případech mohou narušit i zdravotní nezávadnost surovin pro výrobu potravin.

Zřejmě ze všech živočichů přežili předjarní vichřici a bouře nejlépe netopýři. Ti touto dobou spí a, v závislosti na počasí pochopitelně, vylétají až ke konci března, kdy se probouzí i hmyz, který je jejich potravou.

Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR
Další informace na www.svscr.cz