Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

A po prázdninách opět do práce

  Z činnosti komory

Lubomír Hošek

Soukromá zpráva z jednání představenstva 7. 9. 2011

Tak jsme se opět shledali po prázdninách, téměř v plném počtu (vyjma kolegy Luďka Novotného, který zatím nezaregistroval, že byl zvolen). Už úvodní informace prezidenta naznačila, kdo i o prázdninách úřadoval na plný plyn.

 

Prezident Ondřej Rychlík stihl o prázdninách rekonstrukci složení sekretariátu (vedoucí byla ustanovena paní Sylva Skálová, do důchodu odešla paní Horáková, přišel nový sekretář Josef Grošek), byly vytvořeny nové náplně práce jednotlivých pracovníků. Dále se prezident zúčastnil přípravy na seminář ve sněmovně ČR (viz další sdělení), proběhlo jednání s děkanem doc. Steinhausrem kolem akreditace hygienické fakulty VFU.

 

Po zprávě prezidenta přišlo sdělení o činnosti RK – její předsedkyně Majka Vranková zdůrazni la požadavek správného vyplňování cestovních dokladů a postěžovala si na nárůst agendy RK. Na přetřes přišlo i řešení stížností na uvádění názvu obcí v označení pracovišť (např. Pražská klinika, Veterina Plzeň ap.), otázkou zůstává, zda tato ustanovení platí i pro názvy webových adres.

 

Zpráva ekonomické komise díky dobré práci jejího předsedy Radka Mráčka byla stručná a jednoznačná, drobná diskuse byla kolem činnosti VOS Veterináři bez hranic, kde je záporná bilance a není zcela zřetelné nakládání s prostředky od KVL.

 

Zprávu legislativní komise přednesl za omluveného předsedu Pavla Rašku prezident. Seznámil přítomné s přípravou na seminář v Poslanecké sněmovně, kde bude KVL obhajovat náměty do nového občanského zákoníku, týkající se postavení zvířat ve společnosti.

Dále bylo dohodnuto, že budou zveřejněny podmínky pro zacházení s ketaminem a ostatními návykovými látkami zařazenými do přílohy č. 7 zákona 167/1998 Sb.

 

Ve zprávě mediální komise zdůraznil její předseda Vladimír Rejnek velkou zásluhu Radky Vaňousové na modernizaci našich webových stránek, včetně přípravy nové smlouvy s firmou Drosera. Z jednání jednoznačně vyplynulo, že se stávajícím správcem bylo dosaženo maxima a další modernizace stránek musí jít jinou cestou.

 

Činnost VK popsala její nová předsedkyně Radka Vaňousová . Zatím probíhá příprava již naplánovaných vzdělávacích akcí, další aktivity chystá Radka na podzim, doufám, že se máme na co těšit.

 

Předseda ZK Karel Daniel nás seznámil s plánovanými zahraničními cestami. Důležitý je postup prací při přípravě světového veterinárního kongresu v roce 2013, jehož jsme pořadatel i. Také jsme naplánoval i společné jednání se slovenským představenstvem na květen příštího roku do Českého Krumlova.

Po zprávách komisí následovala veselejší část v podobě různých sdělení. Ve zprávě o činnosti sekretariátu si posteskla paní Skálová na dosud nezkompletizovaný materiál z dvacátého sněmu od AK Vácha a spol. Mladý sekretář Josef Grošek pak představil svoje představy o omlazení počítačů na sekretariátu. Pevně doufejme, že tímto budou omlazovací tendence sekretariátu na chvíli uspokojeny. Již tradičně oblíbeným tématem byla modernizace našich toalet. Když škola navrhla svoji firmu s tím, že modernizaci bude financovat komora, velmi snadno jsme navrhli konkurenční firmu, která by totéž provedla za polovinu, čímž jednání ztroskotalo (asi na konfrontaci tvrdé reality, když něco plánují státní zaměstnanci nebo soukromníci). Otázkou zůstává, zda nebude výhodnější stav toalet zachovat a vybírat u nich vstupné jak ve skanzenu.

Po té byl projednán termín 21. sněmu – návrh je 19. 5. 2012 (variantně 26. 5. 2012) někde v okolí Českého Krumlova, dále jsme probrali přípravu odvolacích senátů (řešících odvolání vůči rozhodnutí ČR) a na závěr s potěšením schválili osvědčení pro nových 14 kolegů (z nichž čtyři jsou původem absolventi hygienické fakulty).

 

Toť ve stručnosti vše, milovníky strohé mluvy a pikantních detailů odkazuji na web vetkom.cz, kde je vše komplet.

 
Lubomír Hošek