Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Aby k vám klienti i pacienti rádi chodili

  Informace – zprávy – výzvy

 

V tomto roce se podařilo České asociaci veterinárních lékařů zorganizovat v prostorách Kongresového centra brněnského výstaviště zcela jedinečnou přednášku o problematice nenásilné manipulace a ovlivňování chování psů a koček na veterinárních pracovištích. Díky osobnímu kontaktu a šarmu kolegy Miloše Urbana se podařilo pozvat do naší republiky Sophii Yin, DVM, MS, světově uznávanou odbornici na problematiku poruch chování zvířat a autorku publikací Low Stress Handling, Restraint and Behavior Modifi cation of Dogs nad Cats. Tato americká Asiatka ve své svižné přednášce objasnila dvoustupňové řešení většiny poruch chování zvířat. Svoji prezentaci měla vhodně doplněnou videosekvencemi ilustrujícím, přednášené problémy a jejich řešení. Její pojetí přednášky jako soutěž několika družstev v přednáškové místnosti vtáhlo posluchače do dané problematiky.

Slova uznání zaslouží zcela originální a kvalifi kovaný přednes kolegy Radka Kašpara, jehož překlad se dá přirovnat k vystoupení „one man show“.

Z přednášky jsem odcházel pln dojmů a pocitů, jak uplatnit poznatky z této přednášky do své plzeňské miniordinace.

   

Leoš Grejcar – veterinární
Václav Matěj Kramerius