Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ach ty hormony

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Soudnička

Radka Vaňousová

Při psaní soudničky byly použity materiály ze spisu revizní komise

… Beranaová Tereza, Toulcův Dvůr

 

Vážení,

ošetřující veterinární lékař kastroval 31. 1. moji tříletou fenku Kikinu (nemám od něj k dispozici žádné doklady kromě účtu). Fenka začala ve svém řádném termínu – v květnu toho roku hárat, šla jsem tedy příslušnou operaci reklamovat. Kikina dostala hormonální injekci (zbytečně drahou a škodlivou) – hárala dále a byla jsem se slovy „ pes není auto, abyste ho reklamovala“ vyhozena z ordinace.

Při dalším hárání v prosinci bylo v ordinaci soudního znalce provedeno vyšetření krve – progesteron 20,45 ng/l.

25. 1. následujícího roku provedl jiný veterinární lékař reoperaci. Bylo zjištěno, že ošetřující veterinární lékař vyoperoval pouze jeden vaječník. Doklady ze zprávy ze Státního veterinárního ústavu jsou přiloženy.

Nevím, zda výkon ošetřujícího veterinárního lékaře byl zlý úmysl nebo nedbalost – vždyť šlo „pouze“ o fenku podvraťáka. Bylo to ale vůči ní nehorázné, vždyť ji nevykastroval, ale zmrzačil! Dvě narkózy a dvě operace v jednom roce fenku dost zdevastovaly.

Minimálně požaduji alespoň prozatimní pozastavení licence jmenovaného na určitou dobu, ve které by se veterinář zúčastnil doškolování, aby věděl, že každá samice má dva vaječníky.

Poškozená

Majitelka feny byla arogantní a chtěla okamžité řešení dané situace

Vyjádření ošetřujícího lékaře

Dne 31. 1. jsem provedl kastraci feny Kikiny stěžovatelky. Majitelka byla seznámena o náročnosti zákroku a seznámena se všemi riziky zákroku. Byla jí navržena ovariohysterektomie, ale rozhodla se pro ovariektomii (důvodem byla zřejmě cena zákroku). Dokumentaci posílám v příloze.

Dne 4. 5. mě opět navštívila stěžovatelka s fenkou Kikinou, která jevila příznaky estru. Majitelka feny byla arogantní a chtěla okamžité řešení dané situace. Snažil jsem se jí v klidu vysvětlit, že při kastraci (ovariektomii) se může stát, že může zůstat nepatrná část vaječníku s funkční luteální tkání, ale že příčina krvavého výtoku z pochvy může mít i jiný původ atd. Snažil jsem se ji vysvětlit, že danou situaci nelze řešit okamžitě reoperací, fena byla v říji a tehdy jsem použil slova, že pes není auto a že to nelze řešit ihned a okamžitě jako výměnu součástky. O reklamaci nepadlo ani slovo a majitelku jsem z ordinace nevyhodil. Navrhl jsem jí injekci Covinanu na přerušení říje, kterou akceptovala. Při následné kontrole dne 12. 5. fena již žádné příznaky říje nejevila.

Od té doby mě stěžovatelka v mé ordinace nenavštívila a dne 17. 12. mně přišel doporučený dopis. Na tento jsem reagoval a odpověděl jí doporučeným dopisem. Na základě jejího dopisu jsem kontaktoval pojišťovnu a předal jí veškerou dokumentaci k případu, kterou pojišťovna požadovala. Dne 10. 2. mě stěžovatelka navštívila v ordinaci a donesla kopie dokumentů o provedené reoperaci, kopii protokolu s SVÚ + fota a vyúčtování nákladů a vysvětlení k jednotlivým položkám. Pořídil jsem si jejich kopie a předal pojišťovně.

Je mi líto, že zrovna u fenky stěžovatelky došlo k výše uvedené komplikaci, i když jsem se snažil tento zákrok (ovariektomii) provést co nejlépe. Je to v mé 20leté praxi u malých zvířat první případ, ale bohužel, stalo se. I když jsem udělal podle mne vše pro odstranění obou vaječníků, na pravé straně přece jen zbytek ovariální tkáně zůstal. Bohužel stěžovatelka je dáma, se kterou není možná diskuse i přes mou snahu jí vše vysvětlit.

Podotýkám, že je mi úplně jedno, jestli se jedná „pouze o fenku podvraťáka“, jak psala stěžovatelka nebo o psa s průkazem původu. Já jsem tato slova NIKDY nepoužil a ani je nepoužívám, ke všem psům a ostatním zvířatům mám stejný vztah a snažím se jim pomoci. Horší je někdy vyjít a diskutovat s majiteli zvířat.

Pokud se jedná o mě vzdělání, mám atestaci I. stupně a zúčastňuji se pravidelně seminářů pořádaných KVL.

Vyjádření reoperujícího veterináře

Dne 25. 1. jsem provedl rekastraci fenky Kikina, kríženec, výše zmíněné stěžovatelky.

Majitelka v anamnéze uvedla, že fenka byla asi před rokem kastrována, od té doby již 2x hárala.

P roto jsem u fenky provedl probatorní laparotomii a následnou rekastraci. Při laparotomii byla v dutině břišní zjištěna intaktní děloha a pravý vaječník. V oblasti obou děložních rohů byly rovněž zjištěny synechie s mesenteriem. Při operaci byly rozrušeny synechie mesenteria s okolím děložních rohů. Následně byl vypreparován pravý vaječník a provedena extirpace spolu s dělohou.

Děloha včetně obou děložních rohů a intaktního vaječníku byla předána do SVU k patomorfologickému posouzení.

ke všem psům a ostatním zvířatům mám stejný vztah

Výsledek patomorfologického vyšetření

Doručen děložní krček s rohy děložními. Na konci pravého děložního rohu nalezen oválný útvar velikosti hrášku, hnědočervené barvy. Celý útvar obklopen množstvím tukové tkáně, přecházející i na děložní rohy.

Histologie: levý útvar – vazivová tkáň a tuková tkáň. Pravý útvar – kůra vaječníku s Graafovými folikuly.

Odvolání stěžovatelky

Nesouhlasím s rozhodnutím revizní komise KVL ČR ve věci odborného pochybení ošetřujícího veterinárního lékaře, které se odkládá z důvodu promlčení záležitosti z těchto důvodů:

Stížnost jsem podala bezodkladně a včas a samozřejmě ji vztahuji na obě pochybení (vždyť spolu automaticky souvisejí a druhé navazuje na to první) a trvám na tom, aby datum, od kterého se odvíjí promlčecí lhůta, byl 4. 5. Po operaci jsem neměla důvod podávat stížnost proto, že kastrace mé fenky byla lege artis. Nepředpokládala jsem, že veterinář mou fenku vědomě zmrzačí. Do zvířete, jak známo člověk nevidí, musela jsem předpokládat, že je vše po operaci v pořádku, tak jak mě veterinář ujišťoval.

Až v květnu, kdy fenka začala hárat ve svém řádném termínu, jsem navštívila ošetřujícího veterinárního lékaře s žádostí o vysvětlení. Trvám na tom, že veterinář úmyslně znemožnil (při řádném a správném vyšetření – by reoperace proběhla dříve) jakékoliv další vyšetření tím, že fence píchl hormonální injekci. Okamžitě jsem navštívila jinou veterinární kliniku, kde mi řekli, že jakékoliv další vyšetření je možné až při případném dalším hárání – a to, jak je vám jistě známo, bylo až po dalších šesti měsících.

Veterinář se mi do dnešního dne neomluvil

Není pravda, že jsem vykonala více návštěv a že se mnou veterinář byl v kontaktu. Po incidentu v květnu, kdy mi sdělil, že pes není auto, abych ho reklamovala, a vyhodil mě z ordinace, jsem s ním v žádném dalším písemném ani osobním styku nebyla, jen jsem mu v prosinci poslala výsledek vyšetření s tím, že fenka jde na reoperaci – od něj jsem dostala dopis, abych poslala všechny doklady pro vyřízení pojistné události.

Veterinář se mi do dnešního dne neomluvil, ani nevysvětlil své bezpochyby surové a bezohledné jednání – jinak nelze nazvat fakt, že se fenka musela během jednoho roku podrobit dvěma devastujícím operacím, nazvat. Nebo ho omlouváte tím, že šlo o bezvýznamného psa – křížence z útulku a v případě zmrzačení dražší rasy byste postupovali jinak?

Svou stížností jsem nesledovala žádný fi nanční prospěch, ale chtěla jsem a na tom trvám – nechat potrestat ošetřujícího veterináře profesně – k tomu máte pravomoce pouze vy.

Pokus nevyhovíte mé žádosti o potrestání, obrátím se na soud. Samozřejmě budu nyní celý případ medializovat a zdůrazním, jak kryjete špatnou, neodbornou a neetickou činnost svých členů.

Stěžovatelka