Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Agresivita koček – Klinická psychologie ve veterinární praxi 3

  Pro praxi

Šárka Navarová

Agresivita jako přirozená reakce živočišných druhů

… tento lov skončil. A na první pohled by se mohlo zdát, že kočičí slečna podlehla zcela dobrovolně

 

Agresivita jako taková je spojována spíše s chováním psů než s chováním koček a i díky medializaci je považována za vysloveně nežádoucí vlastnost. Podle slovníkové defi nice je agrese nevyprovokovaný útok nebo napadení, což je ale výklad příliš zjednodušující. Každý živočišný druh má ve svém chování celou škálu běžných agresivních reakcí, které jsou nezbytné pro přežití. Z behaviorálního hlediska můžeme agresi koček rozdělit do kategorií podle vnímané příčiny – naučená agrese, agrese vyvolaná hrou, přesměrovaná agrese, agrese vyvolaná strachem, stres jako příčina agrese…

Agresivní chování patří k závažným životním projevům a jeho etologickou funkci lze rozdělit na dvě části: útok a útěk. Právě útok patří do agresivního chování, které se často nazývá agonistické chování. Ovšem tyto termíny nemají stejný význam. Agonistické chování představuje nadřazený termín, který zahrnuje jak obě části agresivity (útok a útěk), tak projevy, kterými si soupeři navzájem hrozí.

Každý živočišný druh má ve svém chování celou škálu běžných agresivních reakcí

Agresivní chování je často typické pro určitý druh (vnitrodruhové), ovšem známe i mezidruhovou agresivitu. Původ útočného chování nemůžeme rozhodně hledat v motivaci pro lov kořisti. Lovící šelma nebo dravec není v žádném případě motivován agresivně, lov je jeho povoláním. O odlišném charakteru lovu a útočného chování svědčí i neuroetologické nálezy získané po podráždění určitých jader v centrální nervové soustavě nebo po aplikaci např. samčího pohlavního hormonu testosteronu. V uzavřených společnostech vedou vzájemné střety mezi jednotlivými příslušníky k ustálení sociální hierarchie, která představuje příznivý model soužití jednotlivých členů. Podobně jako komunikace i agresivní chování podléhá podmínce, že úspěch je zaplacen náklady. Z toho vyplývá, že se účastník souboje musí do jisté míry snažit, aby došlo při střetnutí k minimalizaci rizika zranění. Tento kompromis spočívá v ritualizaci samotného způsobu boje. K významným možnostem, jak průběh střetu příznivě ovlivnit, patří hrozba a imponující chování, dále pak usmiřovací a podřízené chování jednoho ze soků a nepřekročení individuální vzdálenosti. Zejména u savců hraje při hrozbě významnou roli mimika celého obličeje. Kočky při hrozbě přitahují ušní boltce dozadu. U koček je toto přitažení tak nápadné, že zdůrazňuje kulatost hlavy.

Agresivita podléhá nervovému i humorálnímu řízení. Útočnost významně zvyšují androgeny, a proto se jejich intenzita mění během roku. Na útočnosti se podílejí i gonadotropní hormony hypofýzy a nadledvin. Biologický význam agresivity lze vidět především v teritoriálním a hierarchickém chování. V obou případech převažuje kladný význam útočného chování nad jeho negativními vlastnostmi.

V posledních letech narůstá množství koček chovaných v domácnosti – obecně jsou považovány za méně náročné než psi, nevyžadují venčení, mohou několik dnů zůstat osamělé a navíc jsou milé, čistotné a hravé. I kočky však vyžadují uspokojování svých potřeb – sociální kontakty, hry, škrabadla

Agrese je ve většině případů obrannou reakcí a kočka, která je ve své podstatě osamělým lovcem, se k ní uchyluje nejčastěji ve sporech o potravu a teritorium. V jejím zájmu není zaplétat se do rvaček, protože při každém takovém konfl iktu riskuje zranění, které může potenciálně ohrozit její přežití.

 

… nedělejme si iluze. Přátelský výraz se může změnit během jedné vteřiny a tato kočka se stává nemilosrdným lovcem

Nezávislá kočka je nucena spoléhat jen na vlastní lovecké schopnosti, nemá oporu smečky, a proto se snaží pomocí projevů řeči těla a zvuků konfl ikt odvrátit. Obranný mechanismus kočky se skládá za tří složek: znehybnění, útěk, útok, stejně jako u všech živočišných druhů. Pokud je kočka napadena, znehybní a jestliže má tu možnost, tak volí útěk a konfl iktu se vyhne. Když nemá možnost úniku, přicházejí na řadu drápy a zuby.

Kočky žijící ve smečkách nebo skupinách nevykazují tak silnou hierarchii jako psí smečky, ale i v těchto společenstvích je často jednoznačná sociální struktura. A to bez ohledu na jejich životní podmínky – polodivoké kočky na venkově nebo příměstských aglomeracích či kočky, které prakticky neopustí během svého života městský byt. Projevy dominance a případně pak i agrese u koček jsou nejčastěji podmíněné hlavně strachem nebo bolestí, také to bývá naučené chování vůči lidem, teritoriální agrese vůči novým členům smečky a pak také ještě agresivita mezi dvěma a více kocoury (v souvislosti s říjící kočkou).

Kočky jako takové žijí v těsném soužití s lidmi teprve poměrně krátce (asi 4000 let) a na rozdíl od psů (domestikováni před zhruba 120 000 lety) je jejich chování stále velmi rozdílné. Obliba koček chovaných v bytech vzrostla teprve v posledních padesáti letech a jejich počty se prudce zvyšují až v posledních letech. Kočky jsou zvířata lpící na svých denních rituálech, nemají rády změny, které jsou častým zdrojem stresu. Stres a úzkost jsou často prvotní příčinou agresivního útoku. Protože jsou kočky velmi individuální ve svém chování, nedají se dané přístupy a terapie jednoduše zobecnit. Úspěch celé léčby spočívá v pečlivém získávání informací a specifi ckém přístupu ke každému jednotlivému zvířeti, což platí dvojnásobně v případě kočičích společenství.

 
Šárka Navarová