Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

11. podzimní konference FVL s mezinárodní účastí – Aktuální problematika v chovech skotu

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 16.10.2021
Do: 16.10.2021
Místo konání: Pavilon prof. Klobouka na FVL VETUNI
Pořadatel: FVL VETUNI a Česká buiatrická společností
Odborný garant: doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM  (prezident ČBS)
Kontakt:

cebs@seznam.cz


Cena: Zdarma
Program:

Fakulta veterinárního lékařství VETUNI

a Česká buiatrická společností

si Vás dovoluje pozvat na

11. podzimní konferenci FVL s mezinárodní účastí

na téma

Aktuální problematika v chovech skotu

konaná pod záštitou děkana FVL

doc. MVDr. Michala Crhy, Ph.D.

dne

16. října 2021 od 8:00 hodin

 v Pavilonu prof. Klobouka na FVL VETUNI

Odborný garant: doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM  (prezident ČBS)

Program:

8.00 – 9.00      Registrace

9.00 – 9.15      Zahájení (děkan FVL)

9.15 – 9.50      Zdravotní rizika v průběhu tranzitního období dojnic (doc.J. Illek)

9.50 – 10.45     Q horečka v chovech skotu v ČR (dr.F. Tulis)

10.45 – 11.00    přestávka (občerstvení)

11.00 – 11.45   Prevalence Coxiella  burnetii ve stádech dojnic ve střední a východní Evropě (dr. A. Dobos)

11.45 – 12.40   Embryonální mortalita u krav (Prof. dr. O. Szenci)

12.45 – 13.15   přestávka (občerstvení)

13.15– 14.00   Faktory ovlivňující  programy eradikace BVD-MD ( dr. I. Kiss)

14.00 – 14.45   Laboratorní diagnostika  Q horečky a BVD – MD u přežvýkavců) (dr.P. Václavek)

14.45- 15.00    Diskuze a závěr

Organizační pokyny:

Konference se koná ve spolupráci s f. CEVA.

Účast na konference je pro všechny studenty a zaměstnance FVL VETUNI, tak jako i  soukromé veterinární lékaře zdarma.

Vaši účast na přednáškové části konference proveďte e-mailem na adresu  cebs@seznam.cz nejpozději do 12. 10. 2021, uveďte jméno, příjmení, titul, případně ročník studia, přihlášky budou registrovány chronologicky.

S registrací na konferenci účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze za účelem organizace semináře a přípravy certifikátů.

Na společné setkání se těší

doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM,  prezident ČBS

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FVL


Přiložené soubory:
2021-10-16-Pozvanka-11_konference_FVL-2021

Zpět do kalendáře akcí