Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Dvoudílný echokardiografický workshop

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 12.01.2019
Do: 09.02.2019
Místo konání: Liberec
Přednášející: MVDr. Karel Najman
Pořadatel: ATOMVET.CZ s.r.o.
Odborný garant: MVDr. Martin Kareš
Kontakt:

https://www.atomvet.cz/web/cs/~articles/Dvoudilny-echokardiograficky-workshop/?articlesDetail=1&articlesFilter=&page=2&rollout=5


Přihláška: https://www.atomvet.cz/web/cs/~articles/Dvoudilny-echokardiograficky-workshop/?articlesDetail=1&articlesFilter=&page=2&rollout=5
Cena: 4598 Kč
Program:

Praktický workshop pro začínající i pokročilé pod vedením zakládajícího člena kardiologické sekce ČAVLMZ, spoluautora Echokardiografického atlasu, MVDr. Karla Najmana.

 Kurz je rozdělen do dvou částí, každé je vyhrazen jeden den.

“Účastníkům, kteří snad nemají s tou to disciplínou dosud žádné větší zkušenosti, se může druhá část bez absolvování části první jevit dosti nesrozumitelná. Je proto nutné absolvovat kurs celý, neboť jakožto kompaktní útvar je i koncipován.”

Program workshopu:

1. část – sobota 12.1.
1.    Úvod do problematiky
2.    Přístrojová technika
3.    Zobrazovací mody
4.    Postup vyšetření
5.    Echokardiografické projekce
6.    Základní echokardiografické veličiny, jejich význam a měření
7.    Příklady použití nedopplerovské echokardiografie u jednotlivých nemocí srdce

2. část – sobota 9.2.

1.    Dopplerův jev obecně a jeho použití v sonografii
2.    Druhy dopplerovský modů v echokardiografii
3.    Základy hemodynamicky
4.    Dopplerovské echokardiografické veličiny, jejich měření a význam
5.    Ovládací prvky dopplerovských systémů, nastavení a artefakty
6.    Dopplerovské vyšetření jednotlivých srdečních struktur
7.    Hodnocení diastolické funkce
8.    Příklady použití doppleru u jednotlivých srdečních chorob.


Zpět do kalendáře akcí