Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Interpretace intraorálního RTG – interaktivní workshop

Interpretace intraorálního RTG – interaktivní workshop Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 04.03.2017
Do: 04.03.2017
Místo konání: sídlo KVL ČR, Brno
Přednášející: MVDr. Kateřina Slabá, Resident, Veterinary Dentistry (EVDC), MVDr. Vladěna Štrosová
Pořadatel: KVL ČR
Přihláška: http://kdeco.vetkom.cz/2017-03-04-prihlaska-stoma.php
Cena: členové KVL ČR a KVL SK: 3 025 Kč | členové KVL se slevou CPD: 2 269 Kč
Počet kreditů pro členy KVL: 6
Program:

Komora veterinárních lékařů ČR

ve spolupráci

s Českou společností veterinárních stomatologů

 

ČSVS

 

si vás dovolují pozvat na

interaktivní workshop

Interpretace intraorálního RTG

04.03.2017

v sídle KVL ČR v Brně

 

 

Lektor: MVDr. Kateřina Slabá, Resident, Veterinary Dentistry (EVDC)
MVDr. Vladěna Štrosová

 

Program

 

09:00 – 09:30 Prezence účastníků
09:30 – 11:00
Úvod do intraorální rentgenologie – indikace, vybavení, techniky, polohování, bezpečnost
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00
Artefakty, rentgenologická anatomie, orientace snímků
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30
Rentgenologie parodontu, endodontu
15:30 – 16:00 Coffee break
16:00 – 17:30
Rentgenologie resorptivních lézí, otoky a neoplazie, vývojové abnormality, traumata, zubní kaz
17:30
Diskuze, závěr

 

Workshop je koncipován jako interaktivní, to znamená s aktivním zapojením účastníků při interpretaci RTG snímků. Rentgenové snímky patologických stavů budou prezentovány v převážné míře jako kazuistiky.

 


POPLATKY (včetně DPH)

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR a KVL SK 3 025(2500 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 2 269(1875 Kč bez DPH)

 

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.vetkom.cz
(Pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací workshopu, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as;

 

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

(u členu KVL = reg. číslo)
Specifický symbol: 150

 

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

 

Účastnický poplatek je nutné zaplatit AŽ v roce 2017

 

Účastnický poplatek je potřeba zaplatit nejpozději do 10.02.2017, tj. aby byl připsán na účet KVL.

Datum doporučené úhrady 07.02.2017

V případě odhlášení budou účtovány storno poplatky:

14 dní před termínem akce 20%

7 dní před termínem akce 50%

48 hodin před termínem akce 100%

Po termínu 10.02.2017 se lze také přihlásit, ale platbu je potřeba provést ihned.

 

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování workshopu 6 kreditů.

Upozornění: Počet účastníků je z důvodu charakteru workshopu omezen na 15 účastníků.

 

Přihlásit se mohou pouze členové KVL.

Zpět do kalendáře akcí