Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Jak se nedostat do problémů

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 15.01.2022
Do: 15.01.2022
Místo konání: Hotel Avanti, Střední 51, Brno 602 00
Pořadatel: MVDr. L. Hošek
Kontakt:

zlata1000@seznam.cz


Cena: Cena: 1 700,- + DPH = (2057 Kč)
Program:

Jak se nedostat do problémů

Datum konání: 15. 1. 2022

Místo: Hotel Avanti, Střední 51, Brno 60200

Organizační garant: MVDr. Lubomír Hošek

Program:

9,00 – 10,00 Jak nakládat s léky, skladování léků, opiáty, záznamová kniha opiátů, odepisování léků, evidence léků  (MVDr. Kožíšek)

10,00 – 10,30 Nakládání s odpady (Trifon,  p. Šmahel)

Přestávka: 10,30 – 11,00

11,00 – 11,45 GDPR ,občanskoprávní spory (Mgr. Láník)

11,45 – 12,30 Komora a pojištění proč a jak postupovat (p. Hanelová)

Oběd: 12,30 – 13,30

13,30 – 14,00 Ekonomika  OSVČ  a  s.r.o., členství v KVL (Ing. Jelínková)

14,00 – 14,45 Komunikace (MVDr. Kašpar)

14,45 – 15,30 Bezpečnost práce – povinné papíry (Bc. Říhánek)

Přestávka: 15,30 – 16,00

16,00 – 16,45 Standardizace veterinární praxe (MVDr. Jahoda)

16,45 – 17,30 Výhody členství v KVL, kazuistiky – soudničky (MVDr. Hošek)

Organizace:

Místo:  Hotel Avanti, Střední 51, Brno 602 00

Počty účastníků:  do 150

Organizační garant:   MVDr. L. Hošek

Cena: 1 700,-  + DPH   =  (2057,- Kč)

V případě zájmu o účast je třeba se přihlásit na zlata1000@seznam.cz. Pouze platba nenahrazuje přihlášení. V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací semináře, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet  Raiffeisen Bank CR, as;

 Číslo účtu:  634916002/5500

Variabilní symbol:  (u členu KVL = reg. číslo, u nečlenů r.č.),         Specifický symbol : 2101


Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

Účastnický poplatek je potřeba zaplatit nejpozději do 31.12. 2021, tj. aby byl připsán na účet.

Datum doporučené úhrady do 15. 12. 2021

V případě nedodržení termínu splatnosti bude přihláška smazána.


Členové KVL ČR získávají kredity v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování semináře.

V případě Covid –omezení bude seminář pořádán on-line!!!!!


Zpět do kalendáře akcí