Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Kurz radiační ochrany pro registranty

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 18.09.2020
Do: 18.09.2020
Místo konání: Praha 4
Pořadatel: DEKRA CZ a.s.
Kontakt:

Ing. Petra Dafčíková, tel.: 736 628 854, email: petra.dafcikova@dekra.com.

Pro přihlášení na kurz je nutné vyplnit přihlášku na našich webových stránkách. Odkaz na webové stránky: https://www.dekrakurzy.cz/skoleni/registranti


Přihláška: https://www.dekrakurzy.cz/skoleni/registranti
Cena: 3.025 Kč včetně DPH
Program:

Novela atomového zákona č. 263/2016 Sb. (NAZ) stanovuje s účinností od 1.1.2017 povinnost registrace činnosti zubních a veterinárních rentgenových zařízení a kostních denzitometrů (§ 10 NAZ).

Nejste-li držitelem platného oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO dle zák. č. 18/1997 Sb. a týká se Vás povinnost registrace, je potřeba prvotně absolvovat kurz radiační ochrany registrantem.

Rozsah kurzu je 6 hodin, přičemž kurz není zakončen zkouškou. Opakování kurzu je zákonem stanoveno na 5 let.


Zpět do kalendáře akcí