Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Kurz radiační ochrany pro registranty (OS Opava)

Kurz radiační ochrany pro registranty (OS Opava) Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 20.03.2019
Do: 20.03.2019
Místo konání: Opava, Rybí trh 16, Gustissimo
Pořadatel: OS KVL Opava
Přihláška: https://kdeco.vetkom.cz/2019-03-20-prihlaska-rtg.php
Cena: 1 815 Kč
Počet kreditů pro členy KVL: 30
Program:

Komora veterinárních lékařů ČR

OS Opava

 

si Vás dovoluje pozvat na

Kurz radiační ochrany pro registranty

dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

20.03.2019 (středa) od 15:00 hod. do 21:00 hod.
rtg
Opava, Rybí trh 16, Gustissimo (www.gustissimo.cz)

 

Gustissimo se nachází u “červeného kostela” nebo u divadla. Možnost parkování v přilehlých ulicích, od 18:00 zdarma.

 

 

Po odborné stránce kurz zajišťuje firma Camosci

Camosci

Program

Obecné informace I
 • základy fyziky ionizujícího záření (stavba atomu, ionizující záření, radioaktivita)

 • účinky ionizujícího záření, interakce se živou hmotou (přímo a nepřímo ionizující záření, biologické účinky ionizujícího záření, deterministické
  a stochastické účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní důsledky)

 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně

 • způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, dozimetry

 • cíle a principy radiační ochrany (princip zdůvodnění; princip optimalizace; princip limitování – obecné limity, limity pro radiační
  pracovníky, odvozené limity; princip fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření)
Obecné informace II
 • kategorizace zdrojů ionizujícího záření

 • monitorování osobní, monitorování pracoviště

 • minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením (vzdáleností, stíněním, časem)

Informace o organizaci radiační ochrany

 • role osoby zajišťující radiační ochranu registranta

 • požadavky na registranta a registraci ” vymezení sledovaného pásma

 • národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii
Zvláštní informace (radiační ochrana se zaměřením na veterinární lékařství)
 

 1. požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii a při veterinárních aplikacích

 2. odpovědnost za odůvodnění a indikace ve stomatologii

 3. princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků
  a doprovodu

 4. zkoušky zdroje ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti – rozsah, četnost a způsob provedení)

 5. základní způsoby ochrany před zevním ozářením ve stomatologii

 6. požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření

 

Opakování, shrnutí a ověření nabytých poznatků + kolektivní vyhodnocení
Závěr, Dotazy, předání certifikátů účastníkům

 


POPLATKY

1. Veterinární lékaři   
členové KVL ČR a KVL SK
1 815
(1 500 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD
1 815
(1 500 Kč bez DPH)

 

Na tento kurz se nevztahuje sleva CPD

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.vetkom.cz

(Pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací kurzu, sborníku a občerstvením. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as;

 

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

(u členu KVL = reg. číslo)
Specifický symbol: 224

 

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

 

Účastnický poplatek je potřeba zaplatit nejpozději do 18.03.2019, tj. aby byl připsán na účet KVL.

 

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování kurzu 30 kreditů.

Upozornění: Kapacita kurzu je 34 míst. Pořadí přihlášek, dle data doručení.

Při vyšším zájmu možno opakování kurzu v dalším termínu


Zpět do kalendáře akcí