Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Kurz radiační ochrany pro registranty dle vyhlášky č. 409/2016 Sb.

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 09.12.2017
Do: 09.12.2017
Místo konání: Veterinární klinika Růžodol, Liberec
Přednášející: Mgr. Jaroslav Storm (FN HK), Jiří Jindřich (SÚJB HK)
Pořadatel: ATOMVET.CZ s.r.o
Přihláška: http://www.atomvet.cz/web/cs/~articles/Kurz-radiacni-ochrany-pro-registranty-dle-vyhlasky-c.-409-2016-Sb./?articlesDetail=1&articlesFilter=1&page=1&rollout=63
Cena: 1.800 bez DPH, 2.178 včetně DPH
Program:

•Čas: prezence 12.00, seminář 12.30-19.00

•Kapacita: 40

•Číslo účtu pro úhradu poplatku: 2111616114/2700, jako v.s. uveďte IČ, které jste vyplnil/a do přihlášky

•Absolvování kurzu je podmínkou pro získání registrace k používání rentgenového přístroje na veterinárním pracovišti

Dle nového znění zákona č. 263/2016 Sb. s platností od 1.1.2017 již není nutné skládat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření, pouze každých 5 let absolvovat tento jednodenní kurz pro registranty.

Oprávnění k používání RTG vznikne na základě žádosti o registraci předloženou na SÚJB za těchto podmínek:

1.absolvováním tohoto (nebo obdobného) kurzu pro registranty, tj. ustanovení osoby odpovědné za radiační ochranu registranta

2.prokázáním odborné způsobilosti (doklad o dosažení min. středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou, či vzdělání s výučním listem a praxí min. 3 roky)

3.vyplněním registračního formuláře

4.doložením přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability rtg přístroje


Zpět do kalendáře akcí