Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Management produkčního zdraví v chovech skotu a malých přežvýkavců

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 10.11.2018
Do: 10.11.2018
Místo konání: Pavilon prof. Klobouka, VFU Brno
Kontakt:

Přihlášky zasílejte do  6. 11. 2018 na adresu: cebs@seznam.cz

Přihlásit se můžete také na stránkách www.buiatrics.cz


Přihláška: http://buiatrics.cz/konference/management-produkcniho-zdravi-u-skotu-malych-prezvykavcu-podzimni-seminar-cbs/
Program:

09:00 – 09:30  Prezence

09:30 – 09:40  Zahájení  Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. děkan FVL

09:40 – 10:30   Racionální výživa – základní předpoklad produkčního zdraví dojnic

                         Prof. MVDr. Vladimír Vajda, Ph.D. VU Košice

10:30 – 11:00   Aktuální zdravotní problematika v chovech skotu

                         Doc. MVDr. Josef   Illek, DrSc., MVDr. Martin Vlček, PhD,. MVDr. František Tulis

11:00 – 12:00   Management zdraví  pohybového aparátu dojnic

                             Prof..Dr. Johann Kofler Ph.D.  Veterinární  univerzita Vídeň

12:00– 12:50    Aktuální trendy v  managementu zdraví mléčné žlázy

                             MVDr. Gabriela Zelinková

 12:50 – 13:30  Terapie mastitid založená na základě faremní diagnostiky

                        MVDr. Josef Prášek, Ph.D., Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. FVL VFU Brno

13:30 – 14:30  Přestávka na oběd

14:30 – 15:10    Ekonomické ztráty vyvolané produkčními chorobami dojených krav

                       Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., VÚŽV Praha  Uhříněves

15:10 –16:00    Management zdraví v chovu koz

                             MVDr. Lukáš Hlubek

16:00- 16:30  Prevence respiračního syndrom u telat a mladého skotu

                        MVDr. Josef Krejčí VUVeL Brno

16:30 -17:00   MOOML poskytuje důležité potřebné informace pro chovatele i  veterinární lékaře

                       Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. SCHAUMANN ČR s.r.o

Organizační pokyny:

Účastnický poplatek:

Člen ČBS:                                                                                           1400,- Kč

Nečlen ČBS:                                                                                       1900,- Kč

Studenti a důchodci:                                                                          300,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, písemné podklady, paralelní překlad z angličtiny a občerstvení.

Zašlete jej bezhotovostním převodem na účet ČBS:  27-4036890277/0100,  variabilní symbol  10112018,

do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.


Zpět do kalendáře akcí