Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 19.02.2022
Do: 19.02.2022
Místo konání: On-Line
Přednášející: Doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. - Ing. Miroslav Sroka
Pořadatel: DTO CZ, s.r.o.
Odborný garant: Doc. RNDr. Jiří Švec, CSc
Kontakt:

Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz. Pro přihlášení na kurz je nutné vyplnit přihlášku na našich web stránkách - https://www.dtocz.cz/detail-kurzu/5835-priprava-osob-zajistujicich-radiacni-ochranu-registranta/online


Přihláška: https://www.dtocz.cz/kurz-prihlaska/5835-priprava-osob-zajistujicich-radiacni-ochranu-registranta
Cena: 2.783,- vč. DPH
Program:

Kurz se skládá z 6 ti přednášek a rozsah je stanoven na 6 hodin, který ukládá Zákon 409/2016 Sb. § 20 odstav.1. Na závěr kurzu každý účastník obdrží krátký test, který má za účel ověřit pochopení výkladu.

Opakovaní kurzu je zákonem stanoveno na 5 let.

1. přednáška

 • Ionizující záření, přímá a nepřímá ionizace, RTG záření, RTG lampa, vlastnosti RTG záření, interakce RTG záření a jejich význam, absorpce RTG záření.
 • Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochrana.

2. přednáška

 •   Biologické účinky záření, interakce ionizujícího záření s živou hmotou, tkáňové reakce, stochastické a nestochastické účinky záření.
 •   Principy radiační ochrany – odůvodnění, optimalizace, limity, zabezpečení zdrojů ionizujícího záření.
 •   Usměrňování ozáření, minimalizace rizika ionizujícího záření.
 •   Způsoby radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění.

3. přednáška

 •   Kategorizace v radiační ochraně – zdroje ionizujícího záření, pracoviště, pracovníci.
 •   Vymezení sledovaného pásma.
 •   Způsoby detekce ionizujícího záření, metody měření ionizujícího záření.
 •   Monitorování pracoviště, radiometry, dozimetry.

4. přednáška

 •   Registrant – role, požadavky na registranta a registraci.
 •   Registrace
 •   Národní radiologické standardy, interní klinický audit.
 •   Role osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

5. a 6. přednáška

 •   Právní předpisy.
 •   Odpovědnost za odůvodnění a indikace.
 •   Diagnostické referenční úrovně.
 •   Radiační zátěž pracovníků a pacientů.
 •   Zkoušky ZIZ – přejímací dlouhodobé stability, provozní stálosti.
 •   Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření.

Zpět do kalendáře akcí