Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta – ONLINE kurz

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 14.04.2021
Do: 14.04.2021
Místo konání: On-Line
Přednášející: Doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Pořadatel: DTO CZ, s.r.o.
Odborný garant: Doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Kontakt:

Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz.

Pro přihlášení na kurz je nutné vyplnit přihlášku na našich web stránkách - https://www.dtocz.cz/kurz-prihlaska/5446-priprava-osob-zajistujicich-radiacni-ochranu-registranta


Přihláška: https://www.dtocz.cz/kurz-prihlaska/5446-priprava-osob-zajistujicich-radiacni-ochranu-registranta
Cena: 2.541 Kč vč. DPH
Program:

Program ONLINE kurzu (rozsah 6 hodin):

 • Ionizující záření, přímá a nepřímá ionizace, RTG záření, RTG lampa, vlastnosti RTG záření, interakce RTG záření a jejich význam, absorpce RTG záření.
 • Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochrana.
 • Biologické účinky záření, interakce ionizujícího záření s živou hmotou, tkáňové reakce, stochastické a nestochastické účinky záření.
 • Principy radiační ochrany – odůvodnění, optimalizace, limity, zabezpečení zdrojů ionizujícího záření.
 • Usměrňování ozáření, minimalizace rizika ionizujícího záření.
 • Způsoby radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění.
 • Kategorizace v radiační ochraně – zdroje ionizujícího záření, pracoviště, pracovníci.
 • Vymezení sledovaného pásma.
 • Způsoby detekce ionizujícího záření, metody měření ionizujícího záření.
 • Monitorování pracoviště, radiometry, dozimetry.
 • Registrant – role, požadavky na registranta a registraci.
 • Registrace
 • Národní radiologické standardy, interní klinický audit.
 • Role osoby zajišťující radiační ochranu registranta.
 • Právní předpisy.
 • Odpovědnost za odůvodnění a indikace.
 • Diagnostické referenční úrovně.
 • Radiační zátěž pracovníků a pacientů.
 • Zkoušky ZIZ – přejímací dlouhodobé stability, provozní stálosti.
 • Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření.
  Závěr – písemný test a zakončení kurzu

Zpět do kalendáře akcí