Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Stomatologický workshop pro veterinární techniky a sestry

Stomatologický workshop pro veterinární techniky a sestry Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 21.01.2017
Do: 21.01.2017
Místo konání: Praha, Česká zemědělská univerzita
Přednášející: MVDr. Kateřina Slabá, Resident, Veterinary Dentistry (EVDC), MVDr. Vladěna Štrosová
Pořadatel: KVL ČR
Přihláška: http://kdeco.vetkom.cz/2017-01-21-prihlaska-stoma-tech.php
Cena: 4 235 Kč
Program:

Komora veterinárních lékařů ČR

ve spolupráci

s Českou společností veterinárních stomatologů

 

 ČSVS

 

pořádá

Stomatologický workshop

pro veterinární techniky a sestry

21.01.2017

Praha, Česká zemědělská univerzita

 

 

Lektoři: MVDr. Kateřina Slabá, Resident, Veterinary Dentistry (EVDC),
stomatologická ordinace Kliniky ARVET, Písek
MVDr. Vladěna Štrosová,
stomatologická ordinace Rozárka, Hradec Králové

 

Program

 

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 10:30
Role veterinární sestry ve stomatologii, hygiena a bezpečnost práce, základy anatomie, normokluze a malokluze, vybavení a nástroje ve
stomatologii, jejich sterilizace a údržba
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:30
Onemocnění parodontu, další běžná onemocnění ve stomatologii, zápis do zubní karty, základy rentgenologie, prevence – domácí hygiena
dutiny ústní
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00
Odstranění zubního kamene manuální i přístrojové, leštění zubů, péče o stomatologické vybavení – praktická část I
15:00 – 15:30 Coffee break
15:30 – 17:00
Odstranění zubního kamene manuální i přístrojové, leštění zubů, péče o stomatologické vybavení – praktická část II

 

Při workshopu bude mít každá dvojice k dispozici biologický materiál i vybavení k praktickému procvičování po celou dobu praktické části výuky. Nejedná se o komerční demonstraci. Kurz vedou zkušené lektorky s dlouholetou stomatologickou praxí.

 

Mapa

 


POPLATKY (včetně DPH) 4 235(3500 Kč bez DPH)

 

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.vetkom.cz

(Pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací workshopu, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as;

 

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

(dle vašeho uvážení)
Specifický symbol: 18

 

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

Účastnický poplatek je nutné zaplatit AŽ v roce 2017

 

Účastnický poplatek je potřeba zaplatit nejpozději do 13.01.2017, tj. aby byl připsán na účet KVL.

Datum doporučené úhrady 10.01.2017

V případě odhlášení budou účtovány storno poplatky:

14 dní před termínem akce 20%

7 dní před termínem akce 50%

48 hodin před termínem akce 100%

Po termínu 13.01.2017 se lze také přihlásit, ale platbu je potřeba provést ihned.

 

Upozornění: Počet účastníků je z důvodu charakteru workshopu omezen na 16 účastníků.


Zpět do kalendáře akcí