Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Vetmeeting 2019

Vetmeeting 2019 Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 27.09.2019
Do: 29.09.2019
Místo konání: Hotel Jezerka, Seč
Pořadatel: KVL ČR
Přihláška: https://vetmeeting.vetkom.cz/prihlaska-vetmeeting2019.php
Program:

Odborný program – sekce malých zvířat

Kočka není pes

Přednášející: Martha Cannon DVM, BA VetMB, DSAM (fel), RCVS recognised Specialist in Feline Medicine,

MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)

Sobota 28.09.2019

08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 09:45
Rozdíly v přístupu ke kočičímu a psímu pacientovi , Cat Friendly přístup (dr. Cannon)
09:45 – 10:15 Coffee break
10:15 – 11:45
Manipulace s kočkou v ordinaci, na hospitalizaci, klinické vyšetření (dr. Cannon)
11:45 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:00
Masivet – cílená terapie ve veterinární medicíně (dr. Kortas – Cymedica)
14:00 – 14:45
Jak správně odebírat vzorky na vyšetření od koček (dr. Cannon)
14:45 – 15:15 Coffee break
15:15 – 16:00
Výživa kočky – nutriční potřeby v různých fázích vývoje a nemoci (dr. Horáčková)
16:00 – 16:45
Rozdíly ve farmakologii psa a kočky (dr. Horáčková)
16:45 – 17:15
Měření krevního tlaku jako součást klinického vyšetření (dr. Horáčková)
17:15
Diskuze, závěr

 

Neděle 29.09.2019

Workshop Cat friendly manipulace s dr. Cannon – 50 účastníků

Ultrasonografický workshop – 20 účastníku

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 10:30
Workshop
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:30

Workshop

12:30
Diskuze, závěr

 

Odborný program – sekce přežvýkavců

Zdravotní problematika chovu ovcí

 

Sobota 28.9.2019

Přednášející: MVDr. Zuzana Besson

08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 10:30
Ulehnutá ovce – diagnostický přístup
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:30
Otrava mědí
12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30
Problémy při výrobě zrajících sýrů související se zdravím ovcí
Vetmeeting
15:30 – 16:00
Coffee break
16:00 – 17:30
Clostridie – patogen mnoha tváří, kazuistiky
17:30
Diskuze, závěr

 

Odborný program – sekce koní

Komplikované případy z koňské praxe

 

Pátek 27.9.2019

Dry labs s Prof. Andy Durhamem a Dr. Katleen Vanschandevijl: konzultace nejasných případů českých koňských praktiků s tekutým občerstvením

Přednášející:

Prof. Andy Durham BSc. BVSc. CertEP. DEIM. DipECEIM (UK)

Dr. Kathleen Vanschandevijl, Dip. ECEIM

12:30 – 13:00
Prezence účastníků
13:00 – 18:00
Workshop

 

Sobota 28.9.2019

Přednášející:

Prof. Andy Durham BSc. BVSc. CertEP. DEIM. DipECEIM (UK)

Dr. Kathleen Vanschandevijl, Dip. ECEIM

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 10:30
Případy ulcerace rohovky a případy z dermatologie (Prof. A. Durham)
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 13:00
Případy onemocnění močového ústrojí a onemocnění jater (Prof. A. Durham)
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30
Diagnostika případů chronického hubnutí a případy z endokrinologie (Prof. A. Durham)
15:30 – 16:00 Coffee break
16:00 – 17:00
Diagnostika a terapie koní s nespecifickým střevním zánětem (Dr. Katleen Vanschandevijl)
17:00 – 18:00
Diagnostika spinální ataxie koní, včetně použití metody transkraniální magnetické stimulace (Dr. Katleen Vanschandevijl)

Odborný program – sekce exoti

Zdravotní problematika drobných savců a plazů

Sobota 28.9.2019

Přednášející:

Doc. MVDr. Vladimír Jekl Ph.D. Dipl.ECZM

MVDr. Silvia Barazorda Romero Ph.D.

08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 09:45
Zdravotní problematika pet ježků I (doc. Jekl)
09:45 – 10:15 Coffee break
10:15 – 11:00
Zdravotní problematika pet ježků II (doc. Jekl)
11:00 – 11:45
Zdravotní problematika psounů (doc. Jekl)
11:45 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:00
Zdravotní problematika pískomilů a křečků (doc. Jekl)
14:00 – 14:45
Encefalitozoonóza (doc. Jekl)
14:45 – 15:15
Coffee break
15:15 – 16:45
Kožní infekce u plazů (dr. Romero)
16:45
Diskuze, závěr

Vzdělávací kurz pro přípravu osoby

zajišťující radiační ochranu registranta

dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

 

Neděle 29.09.2019

Po odborné stránce kurz zajišťuje firma Camosci

 

Program

Camosci
08:30 – 09:00 Prezence účastníků
Obecné informace I
 • základy fyziky ionizujícího záření (stavba atomu, ionizující záření, radioaktivita)

   

 • účinky ionizujícího záření, interakce se živou hmotou (přímo a nepřímo ionizující záření, biologické účinky ionizujícího záření, deterministické a stochastické
  účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní důsledky)
 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně

   

 • způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, dozimetry

   

 • cíle a principy radiační ochrany (princip zdůvodnění; princip optimalizace; princip limitování – obecné limity, limity pro radiační pracovníky, odvozené limity;
  princip fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření)
Obecné informace II
 • kategorizace zdrojů ionizujícího záření

   

 • monitorování osobní, monitorování pracoviště

   

 • minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením (vzdáleností, stíněním, časem)

Informace o organizaci radiační ochrany

 • role osoby zajišťující radiační ochranu registranta

   

 • požadavky na registranta a registraci ” vymezení sledovaného pásma

   

 • národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii
Zvláštní informace (radiační ochrana se zaměřením na veterinární lékařství)
 

 1. požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii a při veterinárních aplikacích

   

 2. odpovědnost za odůvodnění a indikace ve stomatologii

   

 3. princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků a doprovodu

   

 4. zkoušky zdroje ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti – rozsah, četnost a způsob provedení)

   

 5. základní způsoby ochrany před zevním ozářením ve stomatologii

   

 6. požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření

 

Opakování, shrnutí a ověření nabytých poznatků + kolektivní vyhodnocení

Účastníci se mohou pohybovat volně mezi jednotlivými tématickými přednáškami.

 

POPLATKY
 

Předkongresový den 27.09.2019

Komunikace v praxipřednáší: MVDr. Zuzana Svobodová

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 1 815(1 500 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 1 361(1 125 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 361(1 125 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 2 723 (2 250 Kč bez DPH)

Workshop koňské sekce

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 2 420(2000 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 1 815(1 500 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 815(1 500 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 3 630 (3 000 Kč bez DPH)

 


 

Celý odborný program (sobota + neděle)

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 4 840(4 000 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 3 630(3 000 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 3 630(3 000 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 6 050 (5 000 Kč bez DPH)

V ceně je zahrnutý kompletní večerní program (grilování + koncert)


 

Odborný program – pouze sobota

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 2 420(2 000 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 1 815(1 500 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 815(1 500 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 3 025 (2 500 Kč bez DPH)

 


 

Odborný program – pouze neděle

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 2 420(2 000 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 1 815(1 500 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 815(1 500 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 3 025 (2 500 Kč bez DPH)

 


 

Doprovodný program

Dětský den (sobota + neděle) 400 Kč / dítě / den (včetně DPH)
Kompletní večerní program (raut + koncert)
dospělí    
500 Kč / osoba (včetně DPH)
děti od 3 do 12 let     
250 Kč / dítě (včetně DPH)
Kdo bude mít zaplacený odborný program na sobotu + neděli, má kompletní večerní program zdarma

 


 

Stravné

Páteční večeře 230 Kč / osoba (včetně DPH)
150 Kč / dětská porce (včetně DPH)
Doprovodná osoba – sobotní oběd 230 Kč / osoba (včetně DPH)
150 Kč / dětská porce (včetně DPH)
Sobotní oběd je pro účastníky odborného programu v ceně
Nedělní oběd 230 Kč / osoba (včetně DPH)
150 Kč / dětská porce (včetně DPH)

 


 

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku (pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací seminářů, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti
a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as:

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

u členů KVL ČR + SR = reg. číslo

u nečlenů dle vlastní volby
Specifický symbol: 229

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování:

– Předkongresový den 27.09.2019.

– Workshop koňské sekce 30 kreditů

– Komunikace v praxi 30 kreditů

– Celý odborný program 28-29.09.2019 sobota + neděle workshop: 65 kreditů.

– Celý odborný program 28-29.09.2019 sobota + neděle radiační ochrana: 53 kreditů.

– Pouze sobotní odborný program 35 kreditů

– Pouze nedělní odborný program workshop: 30 | radiační ochrana: 18 kreditů

Upozornění: Kapacita celého odborného programu je 300 míst.

– Předkongresový den: 50 míst

– Sobotní odborný program: 300 míst (celkem)

– Nedělní odborný program

– Workshop Cat friendly manipulace 50 míst

– ultrasonografický workshop 20 míst

– Nedělní odborný program – radiační ochrana: 80 míst

Pořadí přihlášek, dle data doručení.

 

Důležité upozornění pro studenty FVU Brno.

Před Vetmeetingem je potřeba donést na sekretariát KVL “Potvrzení o studiu“, které Vám vystaví studijní oddělení VFU. Pokud nebude potvrzení doloženo,
nebudete se moci Vetmeetingu zúčastnit.


Zpět do kalendáře akcí