Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Vetmeeting 2020

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 18.09.2020
Do: 20.09.2020
Místo konání: Seč
Pořadatel: KVL ČR
Přihláška: https://vetmeeting.vetkom.cz/prihlaska-vetmeeting2020.php
Program:

Vetmeeting


Předkongresový den 18.09.2020

Workshop – Medicína koček, kazuistiky

Program koňské sekce

Přednášející:

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)

15:30 – 16:00

Prezence účastníků

16:00 – 18:00

Workshop

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování: 30 kreditů

 

Curriculum vitae
MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)

absolvovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 2002 a Fakultu veterinárního lékařství VFU v Brně v roce 2014. Její specializací ve farmacii je farmaceutická technologie a příprava léčiv (atestace v roce 2012), ve veterinární medicíně pak medicína koček. V roce 2017 absolvovala kurz medicína koček při Centre of Veterinary Education, University of Sydney, a v roce 2018 složila zkoušku v oboru Medicína koček u Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists (MANZCVS).

Kromě vlastní medicíny se věnuje farmakologii a farmaceutické technologii, zejména pro účely veterinární medicíny. Spoluprovozuje lékárnu specializovanou na individuální přípravu léčiv, kde se podílí na vývoji a přípravě IPLP.

V roce 2018 získala pro svou praxi akreditaci Cat Friendly Clinic. Je jednou ze zakládajících členek České asociace felinní medicíny (ČAFM), aktivní členkou International Society of Feline Medicine (ISFM) a Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists (ANZCVS).

 


Odborný program – sekce malých zvířat

Otitídy psů a koček

Důležité upozornění

vzhledem k pandemii SARS-CoV-2 znemožnila vídeňská univerzita prezenční účast přednášejícím v malozvířetnické sekci Vetmeetingu. Po domluvě s přednášejícími bude program upraven následovně:

Sobota – přednášky dr. Panákové proběhnou on-line Neděle – workshop s videootoskopy se přesouvá na zatím neurčený termín, až bude moci dr. Panáková s kolegyněmi přijet. Místo toho proběhne on-line workshop dermatologických kazuistik s dr. Skalovou.

V této souvislosti prosím účastníky, aby si s sebou vzali vlastní notebook a sluchátka, aby mohli komunikovat s přednášející. Všichni přihlášení účastníci tak budou moci sledovat přednášky on-line, zúčastnit se on-line workshopu dermatologických kazuistik a až situace umožní uspořádání otoskopického workshopu, budou se jej moci zúčastnit.

 

Sobota 19.09.2020

Přednášejcí:

MVDr. Lucia Panáková ECVD

MVDr. Nina Skalová

08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 09:30
Anatomie ucha psa a kočky- relevantní fakta, kompliance (Dr. Panáková)
09:30 – 11:00
Diagnostický přístup k pacientovi s otitídou – pes, kočka (Dr. Panáková)
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:00
Zobrazovací metody při diagnostice otitíd (Dr. Panáková)
12:00 – 12:30
Alergická otitida (Dr. Panáková)
12:30 – 13:00
Otitis externa – Neptra (Dr. Jaroslav Merta – Elanco)
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:45
Pseudomonádová otítída, kazuistika (Dr. Panáková)
14:45 – 15:30
Otitis media psů a koček (Dr. Panáková)
15:30 – 16:00 Coffee break
16:00 – 17:30
Novinky v systémové a topické terapii otitíd (Dr. Panáková)

 

Neděle 20.09.2020

50 účastníků

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 09:30
Teoretický úvod k workshopu Dr. Panáková
09:30 – 13:00

Praktický workshop s videootoskopy Storz (Dr. Panáková, Dr. Skalová)


 

Odborný program – sekce přežvýkavců

Management buiatrické praxe

15.09.2020 program ZRUŠEN

 


 

Odborný program – sekce koní

Management veterinární péče v chovech koní

Koňská praxe trochu jinak

11.09.2020 program ZRUŠEN


 

Odborný program – sekce exoti

RTG a USG při diagnostice onemocnění drobných savců

Výživa exotických ptáků a virové onemocnění papoušků

Sobota 19.09.2020

Přednášející:

Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM

MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.

MVDr. Veronika Grymová

08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 09:45
Využití RTG a USG při diagnostice onemocnění králíka (doc. Jekl)
09:45 – 10:00 Coffee break
10:00 – 10:30
Využití RTG a USG při diagnostice onemocnění hlodavců (doc. Jekl)
10:30 – 11:45
Využití RTG a USG při diagnostice onemocnění fretek (Dr. Hauptman)
11:45 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:45
Workshop I – klinické případy – s využitím RTG a USG diagnostiky – interaktivní workshop (doc. Jekl / Dr. Hauptman)
14:45 – 15:00
Coffee break
15:00 – 17:00
Workshop II. – klinické případy – s využitím RTG a USG diagnostiky – interaktivní workshop (doc. Jekl / Dr. Hauptman)

 

Neděle 20.09.2020

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 10:30
Výživa exotických ptáků a související zdravotní problematika – papoušci (Dr. Trhoňová)
10:30 – 10:45
Coffee break
10:45 – 12:15

Virová onemocnění papoušků – nové poznatky (Dr. Grymová)

 

Curriculum vitae
doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery)

Evropsky uznávaný specialista v oboru Medicína a chirurgie drobných savců

Vladimír Jekl graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2002. Poté pracoval na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2006 získal titul Ph.D. – stomatologie drobných savců a v roce 2016 obhájil titul docent v oboru Choroby psů, koček a zájmových zvířat. V roce 2009 se stal Evropsky uznávaným specialistou v oboru Medicína a chirurgie drobných savců a získal titul “Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal Medicine and Surgery), což je nejvyšší klinický titul v daném oboru v Evropě. V roce 2014 a 2019 opakovaně splnil požadovaná kritéria ECZM a titul “Diplomate” mu byl prodloužen o dalších 5 let. Jako přednášející se účastní pregraduální výuky studentů VFU Brno a postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice, Evropě a USA.

Je autorem nebo spoluautorem více než 400 publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, 2nd ed; BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry, Practical Veterinary Dental Radiography, Klinické toxikologie a dalších. Je editorem Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice – Reproduction.


MVDr. Karel Hauptman Ph.D.

MVDr. Karel Hauptman Ph.D.

Promoval v roce 1999 VFU Brno. Poté nastoupil na doktorandské studium na kliniku chorob ptáků, plazů a drobných savců se zaměřením na onemocnění drobných savců.
Ph.D titul obhájil v roce 2005 Na téma Standardizace metod klinické medicíny u drobných savců. Do srpna 2017 pracoval jako odborný asistent na Klinice ptáků, plazů a drobných savců, VFU Brno. Školil studenty v rámci diplomových prací a doktorandských studií. Přednášel a vedl cvičení v předmětech: Choroby exotických zvířat, Diseases of the exotic pets, Klinická morfologie obratlovců, Welfare koček a zájmových zvířat, Choroby kožešinových zvířat a předmětu Případové studie. Byl řešitelem a spoluřešitelem výzkumných grantových projektů. Je autorem a spoluautorem řady zahraničních a tuzemských odborných publikací a spoluautorem dvou monografií (Veterinární toxikologie v klinické praxi, Nemoci zvířat zájmových chovů).

Je lektorem kurzu odborné přípravy k Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15 odst. 3 zákona 246/1992. Od roku 2017 spolupořádá odborné semináře zaměřené na medicínu drobných savců.

Od září 2017 je spolumajitelem veterinární kliniky Jekl&Hauptman se zaměřením na medicínu drobných savců.


MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.

MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.

Veronika Trhoňová ukončila v roce 2014 studium Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Po ukončení studia zde nastoupila na Kliniku chorob ptáků, plazů a drobných savců jako veterinární lékařka se zaměřením na aviární medicínu. V rámci své pracovní náplně zajišťuje provoz aviární ambulance, ošetření pacientů včetně hospitalizace a pohotovostní služby, semináře a přednášky pro studenty čtvrtého až šestého ročníku. V roce 2019 získala titul Ph.D. – zobrazovací metody u exotických zvířat. Během postgraduálního studia absolvovala stáže v Rakousku, Anglii, Spojených arabských emirátech a v Nizozemí. Je členkou České asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat (CAZWV) a European Association of Avian Veterinarians (EAAV). Pravidelně přednáší na národních i mezinárodních konferencích (ICARE 2015, 2017, 2019), účastní se seminářů, výstav, chovatelských setkání a přispívá do chovatelských časopisů.


MVDr. Veronika Grymová

MVDr. Veronika Grymová

1994: absolutorium Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

1996: absolutorium Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno

1994 – 1999: asistent Kliniky aviárních chorob FVL VFU Brno

1999 – dosud: soukromá veterinární praxe v Brně

2000: ve spolupráci s MVDr. Alenou Hovorkovou (Genservice s. r. o.) zavedení molekulárně-genetické diagnostiky cirkovirózy papoušků v České republice

2004: jmenována soudním znalcem v oboru zemědělství, odvětví veterinářství, specializace choroby exotických ptáků

Zahraniční praxe: Švédsko, Nizozemí


 

Pro studenty a začínající veterinární lékaře

Vstup do veterinární profese

16.09.2020 program ZRUŠEN


Vzdělávací kurz pro přípravu osoby

zajišťující radiační ochranu registranta

dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

 

Neděle 20.09.2020

Po odborné stránce kurz zajišťuje společnost VMK – RTG s.r.o.

Program

VMK - RTG s.r.o.
08:30 – 09:00 Prezence účastníků
Obecné informace I
 • základy fyziky ionizujícího záření (stavba atomu, ionizující záření, radioaktivita)

   

 • účinky ionizujícího záření, interakce se živou hmotou (přímo a nepřímo ionizující záření, biologické účinky ionizujícího záření, deterministické a stochastické
  účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní důsledky)
 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně

   

 • způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, dozimetry

   

 • cíle a principy radiační ochrany (princip zdůvodnění; princip optimalizace; princip limitování – obecné limity, limity pro radiační pracovníky, odvozené limity;
  princip fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření)
Obecné informace II
 • kategorizace zdrojů ionizujícího záření

   

 • monitorování osobní, monitorování pracoviště

   

 • minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením (vzdáleností, stíněním, časem)

Informace o organizaci radiační ochrany

 • role osoby zajišťující radiační ochranu registranta

   

 • požadavky na registranta a registraci ” vymezení sledovaného pásma

   

 • národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii
Zvláštní informace (radiační ochrana se zaměřením na veterinární lékařství)
 

 1. požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii a při veterinárních aplikacích

   

 2. odpovědnost za odůvodnění a indikace ve stomatologii

   

 3. princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků a doprovodu

   

 4. zkoušky zdroje ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti – rozsah, četnost a způsob provedení)

   

 5. základní způsoby ochrany před zevním ozářením ve stomatologii

   

 6. požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření

 

Opakování, shrnutí a ověření nabytých poznatků + kolektivní vyhodnocení

Účastníci se mohou pohybovat volně mezi jednotlivými tématickými přednáškami.

 

POPLATKY
 

Předkongresový den 18.09.2020

Workshop – Medicína koček, kazuistiky

přednáší: MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 1 815(1 500 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 1 361(1 125 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 361(1 125 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 2 723 (2 250 Kč bez DPH)

 


 

Celý odborný program (sobota + neděle)

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 4 840(4 000 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 3 630(3 000 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 3 630(3 000 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 6 050 (5 000 Kč bez DPH)

V ceně je zahrnutý kompletní večerní program


 

Odborný program – pouze sobota

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 2 420(2 000 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 1 815(1 500 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 815(1 500 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 3 025 (2 500 Kč bez DPH)

 


 

Odborný program – pouze neděle

1. Veterinární lékaři
členové KVL ČR + SR 2 420(2 000 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD 1 815(1 500 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 815(1 500 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní 3 025 (2 500 Kč bez DPH)

 


 

Doprovodný program

Dětský den (sobota + neděle) děti 3-6 let: 700 Kč / dítě / den (včetně DPH)
děti nad 6 let: 500 Kč / dítě / den (včetně DPH)
Kompletní večerní program (raut + koncert)
dospělí    
500 Kč / osoba (včetně DPH)
děti od 3 do 12 let     
250 Kč / dítě (včetně DPH)
Kdo bude mít zaplacený odborný program na sobotu + neděli, má kompletní večerní program zdarma

 


 

Stravné

Páteční večeře 250 Kč / osoba (včetně DPH)
170 Kč / dětská porce (včetně DPH)
Doprovodná osoba – sobotní oběd 250 Kč / osoba (včetně DPH)
170 Kč / dětská porce (včetně DPH)
Sobotní oběd je pro účastníky odborného programu v ceně
Nedělní oběd 250 Kč / osoba (včetně DPH)
170 Kč / dětská porce (včetně DPH)

 


 

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku (pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací seminářů, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti
a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as:

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

u členů KVL ČR + SR = reg. číslo

u nečlenů dle vlastní volby
Specifický symbol: 268

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování:

– Předkongresový den 18.09.2020.

– Workshop – Medicína koček, kazuistiky 30 kreditů

– Celý odborný program 19 -20.09.2020 sobota + neděle

sekce malých zvířat: 65 kreditů

sekce exoti: 65 kreditů

sekce přežvýkavců nebo koní + radiační ochrana: 53 kreditů

sekce exoti + radiační ochrana: 63 kreditů

– Celý odborný program 19 -20.09.2020 sobota + neděle radiační ochrana: 53 kreditů.

– Pouze sobotní odborný program

sekce malých zvířat: 35 kreditů

sekce přežvýkavců: 35 kreditů

sekce sekce koní: 35 kreditů

sekce exoti: 45 kreditů

– Pouze nedělní odborný program

sekce malých zvířat: 30 kreditů

sekce exoti: 20 kreditů

radiační ochrana: 18 kreditů

Upozornění: Kapacita odborného programu je:

– Předkongresový den: 30 míst

– Sobotní odborný program:

– sekce malých zvířat 100 míst

– sekce exoti 60 míst

– sekce přežvýkavců: 50 míst

– sekce koní: 50 míst

– Nedělní odborný program

– sekce malých zvířat 50 míst

– sekce exoti 100 míst

– radiační ochrana: 50 míst

Pořadí přihlášek, dle data doručení.

 

Důležité upozornění pro studenty FVU Brno.

Před Vetmeetingem je potřeba donést na sekretariát KVL “Potvrzení o studiu“, které Vám vystaví studijní oddělení VFU. Pokud nebude potvrzení doloženo, nebudete se moci Vetmeetingu zúčastnit.


Zpět do kalendáře akcí