Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Vyšetření koně při koupi a pro vstup do pojištění

Vyšetření koně při koupi a pro vstup do pojištění Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 17.02.2018
Do: 17.02.2018
Místo konání: Humpolec, Hotel Fabrika
Pořadatel: KVL ČR
Odborný garant: MVDr. Jan Šterc Ph.D.
Přihláška: http://kdeco.vetkom.cz/2018-02-17-prihlaska-kone.php
Počet kreditů pro členy KVL: 20
Program:

Komora veterinárních lékařů ČR

 

si Vás dovoluje pozvat na

Vyšetření koně při koupi a pro vstup

do pojištění

17.02.2018

Humpolec, Hotel Fabrika

Školní 511, 396 01 Humpolec, dálnice D1 exit 90

 

 

Odborný garant: MVDr. Jan Šterc Ph.D.

 

Program

 

08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 10:00
Vyšetření kardiovaskulárního a respiratorního aparátu koně při koupi – standardní postup, formuláře, algoritmus doplňujících vyšetření,
Doc. MVDr. Barbora Bezděková Ph.D.
10:00 – 10:30 Coffee break
10:30 – 11:30
Neurologické a dermatologické vyšetření koně při koupi – standardní postup, formuláře, algoritmus doplňujících vyšetření, Doc.
MVDr. Barbora Bezděková Ph.D.
11:30 – 12:30
Ortopedické vyšetření koně při koupi – standardní postup, formuláře, algoritmus doplňující vyšetření, MVDr. Jakub Plachý
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30
RTG vyšetření koně při koupi – standardní postup, projekce, formuláře, algoritmus doplňujících vyšetření, MVDr. Jakub Plachý
14:30 – 15:30
Oftalmologické vyšetření koně při koupi – standardní postup, formuláře, algoritmus doplňujících vyšetření, MVDr. Šárka Krisová
Ph.D.
15:30 – 16:00
Diskuze, závěr

 


POPLATKY

1. Veterinární lékaři   
členové KVL ČR a KVL SK
2 420
(2 000 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD
1 815
(1 500 Kč bez DPH)
2. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní
3 630
(3 000 Kč bez DPH)
3. Studenti VFU Brno
2 420
(2 000 Kč bez DPH)

 

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.vetkom.cz
(Pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací semináře, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží
potvrzení o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as;

 

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

(u členu KVL = reg. číslo)
Specifický symbol: 189

 

Účastnický poplatek je nutné zaplatit AŽ v roce 2018

 

Účastnický poplatek je potřeba zaplatit nejpozději do 26.01.2018, tj. aby byl připsán na účet KVL.

Datum doporučené úhrady 23.01.2018

V případě odhlášení budou účtovány storno poplatky:

14 dní před termínem akce 20%

7 dní před termínem akce 50%

48 hodin před termínem akce 100%

Po termínu 26.01.2018 se lze také přihlásit, ale platbu je potřeba provést ihned.

 

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování 20 kreditů.

Upozornění: Kapacita kurzu je 150 míst. Pořadí přihlášek, dle data doručení.

 

Důležité upozornění pro studenty FVU Brno.

Před seminářem je potřeba donést na sekretariát KVL “Potvrzení o studiu“, které Vám vystaví studijní oddělení VFU. Pokud nebude potvrzení
doloženo, nebudete se moci semináře zúčastnit.


Zpět do kalendáře akcí