Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Vzdělávací kurz pro přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Vzdělávací kurz pro přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 11.11.2017
Do: 11.11.2017
Místo konání: Floret vzdělávací a informační centrum, Průhonice
Pořadatel: KVL ČR
Odborný garant: CAMOSCI CZECH s.r.o.
Přihláška: http://kdeco.vetkom.cz/2017-11-11-prihlaska-rtg-praha.php
Cena: 1 452 Kč
Počet kreditů pro členy KVL: 6
Program:

Komora veterinárních lékařů ČR

 

si Vás dovoluje pozvat na

Vzdělávací kurz pro přípravu osoby

zajišťující radiační ochranu registranta

dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

11.11.2017    Floret vzdělávací a informační centrum, Průhonice
rtg
25.11.2017    Hotel Avanti, Brno

 

 

 

Po odborné stránce kurz zajišťuje firma Camosci

Camosci

Program

08:30 – 09:00 Prezentace účastníků
09:00 – 11:00
Obecné informace I
 • základy fyziky ionizujícího záření (stavba atomu, ionizující záření, radioaktivita)

 • účinky ionizujícího záření, interakce se živou hmotou (přímo a nepřímo ionizující záření, biologické účinky ionizujícího záření, deterministické
  a stochastické účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní důsledky)

 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně

 • způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, dozimetry

 • cíle a principy radiační ochrany (princip zdůvodnění; princip optimalizace; princip limitování – obecné limity, limity pro radiační
  pracovníky, odvozené limity; princip fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření)
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:30
Obecné informace II
 • kategorizace zdrojů ionizujícího záření

 • monitorování osobní, monitorování pracoviště

 • minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením (vzdáleností, stíněním, časem)

Informace o organizaci radiační ochrany

 • role osoby zajišťující radiační ochranu registranta

 • požadavky na registranta a registraci ” vymezení sledovaného pásma

 • národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii
13:30 – 14:30 Oběd
14:30 – 16:30
Zvláštní informace (radiační ochrana se zaměřením na veterinární lékařství)
 

 1. požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii a při veterinárních aplikacích

 2. odpovědnost za odůvodnění a indikace ve stomatologii

 3. princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků
  a doprovodu

 4. zkoušky zdroje ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti – rozsah, četnost a způsob provedení)

 5. základní způsoby ochrany před zevním ozářením ve stomatologii

 6. požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření

 

Opakování, shrnutí a ověření nabytých poznatků + kolektivní vyhodnocení
16:30
Závěr, Dotazy, předání certifikátů účastníkům

 


POPLATKY

1. Veterinární lékaři   
členové KVL ČR a KVL SK
1 452
(1 200 Kč bez DPH)
– členové KVL se slevou CPD
1 452
(1 200 Kč bez DPH)
2. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, Ostatní
1 815
(1 500 Kč bez DPH)
3. Studenti VFU Brno
1 452
(1 200 Kč bez DPH)

 

Na tento kurz se nevztahuje sleva CPD

V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.vetkom.cz
(Pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací kurzu, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení
o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as;

 

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

(u členu KVL = reg. číslo)
Specifický symbol: 177 (pro Průhonice)
Specifický symbol: 178 (pro Brno)

 

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

 

Účastnický poplatek je potřeba zaplatit nejpozději do 20.10.2017, tj. aby byl připsán na účet KVL.

Datum doporučené úhrady 17.10.2017

V případě odhlášení budou účtovány storno poplatky:

14 dní před termínem akce 20%

7 dní před termínem akce 50%

48 hodin před termínem akce 100%

Po termínu 20.10.2017 se lze také přihlásit, ale platbu je potřeba provést ihned.

 

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování kurzu 6 kreditů.

Upozornění: Kapacita kurzu je 50 míst. Pořadí přihlášek, dle data doručení.


Zpět do kalendáře akcí