Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Vzdělávací kurz radiační ochrany pro registranty dle vyhlášky č. 409/2016 sb.

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 21.09.2018
Do: 21.09.2018
Místo konání: Brno
Pořadatel: DEKRA CZ a.s.
Kontakt:

Ing. Petra Dafčíková, tel.: 736 628 854, email: petra.dafcikova@dekra.com


Cena: 2.500 Kč + DPH
Program:
Novela atomového zákona č. 263/2016 Sb. (NAZ) stanovuje s účinností od 1.1.2017 povinnost registrace činnosti zubních a veterinárních rentgenových zařízení a kostních denzitometrů (§ 10 NAZ).

Nejste-li držitelem platného oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO dle zák. č. 18/1997 Sb. a týká se Vás povinnost registrace, je potřeba prvotně absolvovat kurz radiační ochrany registrantem.

Kurz je určen

  • Stomatologům, veterinářům a pracovištím s kostní dozimetrii
  • Naším doporučením je, aby kurz absolvoval pracovník, který bude rentgenová zařízení reálně obsluhovat

Rozsah kurzu

  • 6 hodin (není zakončeno zkouškou)
  • Opakování kurzu je stanoveno na 5 let

Přiložené soubory:
2018-09-21-2316-[1]-prihlaska_registranti_2018

Zpět do kalendáře akcí