Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Workshop Ošetření pododermatitid a amputace u drobných savců

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 18.06.2017
Do: 18.06.2017
Místo konání: Brno
Přednášející: doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery); MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.
Pořadatel: MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.
Odborný garant: MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.
Kontakt:

http://www.drobnisavci.cz/amputace/drobnisavci@gmail.com


Přihláška: http://www.drobnisavci.cz/amputace/
Cena: 5000 Kč
Počet kreditů pro členy KVL: 6
Program:

Seminář je zaměřen na zvládnutí ošetření pododermatitidy a techniky amputace prstů a končetin u drobných savců.

Každý z účastníků bude mít k dispozici jeden kadáver, na kterém si prakticky vyzkouší amputaci prstu, amputaci hrudní končetiny v humeru, amputaci hrudní končetiny v lopatce, amputaci pánevní končetiny ve femuru.

Cena zahrnuje účast na úvodním teoretickém semináři a praktické výuce, občerstvení a výukové materiály.

Každý z účastníků bude mít k dispozici výukový materiál (kadáver), spotřební materiál (dezinfekce, roušky, rukavice, a další) a šicí materiál. Chirurgické nástroje a ochranný oděv si každý účastník zajistí sám.


Zpět do kalendáře akcí