Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

Workshop Vyšetření, odběry vzorků a aplikace

Typ akce: Vzdělávací ČR
Od: 11.11.2017
Do: 11.11.2017
Místo konání: MENDELU, Brno
Přednášející: doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM (Small Mammal Medicine and Surgery), MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.
Pořadatel: doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM (Small Mammal Medicine and Surgery)
Odborný garant: doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM (Small Mammal Medicine and Surgery)
Kontakt:

http://www.drobnisavci.cz/vysetreni-a-odbery/


Přihláška: http://www.drobnisavci.cz/vysetreni-a-odbery/
Cena: 3800 Kč
Program:

Praktický seminář je určen pro veterinární lékaře, studenty veterinární medicíny a pro osoby účastnící se odborné přípravy k osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle paragrafu 15 odst. 3 zákona 246/1992 v plném znění. Seminář je zaměřen na zvládnutí praktických dovedností, které jsou, které jsou základem diagnostického i terapeutického postupu. Každý z účastníků si osvojí správnou fixaci a klinické vyšetření různých druhů drobných savců, při kterém se budou diskutovat nejčastější onemocnění daného druhu. Prakticky zvládne palpaci, auskultaci a dále vyšetření dutiny ústní na sedovaném zvířeti. Po další praktické části workshopu každý účastník zvládne odběr krve u králíka a hlodavců (potkan, morče), a tedy odběr z ušních cév a odběr krve z v. cava cranialis. Vyzkouší si zavedení intravenózního katetru a jeho fixace a metody odběru moči včetně katetrizaci uretry.


Zpět do kalendáře akcí