Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

XXIX. Sněm KVL ČR

XXIX. Sněm KVL ČR Typ akce: Jiné
Od: 27.02.2021
Do: 27.02.2021
Místo konání: Quality Hotel Brno Exhibition Centre
Pořadatel: KVL ČR
Přihláška: https://kdeco.vetkom.cz/formulare/prihlaska_snem1_2020.php
Program:

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sněm Komory veterinárních lékařů i související akce plánované na 9. ledna 2021 byly zrušeny. Z ministerstva zdravotnictví jsme obdrželi
zamítavou odpověď na naši žádost o udělení výjimky k pořádání Sněmu a aktuální epidemiologická opatření nám bohužel brání v uspořádání Sněmu v plánovaném náhradním termínu. Z tohoto důvodu vyhlašujeme nový termín konání Sněmu 27.2.2021.

MVDr. Radka Vaňousová
Prezidentka KVL ČR

Právní stanovisko ke konání Sněmu
dne 9.1.2020 při zohlednění současných epidemiologických opatření

 

Oznámení o možnostech konání XXIX. Sněmu KVL ČR

Vážení kolegové, vážení předsedové OS, vážení přátelé,

Sněm Komory veterinárních lékařů i související akce plánované na 14. listopadu 2020 musely být s ohledem na Usnesení vlády č. 1113 zrušeny. Důvodem je současná
epidemiologická situace.

Nadcházející Sněm Komory veterinárních lékařů je Sněmem volebním. Ve smyslu ustanovení §20 “covidového zákona” 191/2020 Sb. budou zatím orgány Komory
pracovat v původním složení.

Představenstvo schválilo konání sněmu 9.1.2021 v Brně v Quality hotel Brno Exhibition Centre. Sněm se uskuteční pokud Ministerstvo zdravotnictví udělí KVL
ČR výjimku.

Další schválené Náhradní termíny Sněmu jsou 27.2.2021 případně pak 20. 3. 2021 tamtéž.

Představenstvo v případě neudělení výjimky zruší svolání předchozího sněmu a vyhlásí svolání sněmu následného.

Přeji všem pevné zdraví a pevné nervy.

MVDr. Radka Vaňousová,
prezidentka KVL ČR

 

XXIX. Sněm

Komory veterinárních lékařů
České republiky

Hotel Brno Exhibition Centre

 

27. února 2021

Quality Hotel Brno Exhibition Centre

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/
GPS souřadnice:
49°11’3.725″N, 16°34’49.888″E
mapa Google

Pořadatel organizátor:
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 2, 621 00 Brno, tel.: 549 256 407,
e-mail: sylva.skalova@vetkom.cz, http://www.vetkom.cz

 

Organizační pokyny

Místo konání:
Sněm se uskuteční 27. 2. 2021 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre (bývalý Holiday Inn), Křížkovského 20, 603 00 Brno
Parkování: Zajištěno v areálu hotelu a v protilehlém parkovacím domě.

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 543 122 018, reservations.qbex@q-hotels.cz

Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu. Heslo pro rezervaci “Sněm veterinářů”.

 

Program XXIX. Sněmu KVL ČR

27. 2. 2021 – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

 

09:00 – 10:00
Prezence účastníků – Quality Hotel Brno Exhibition Centre
10:00 – 12:00 Jednání Sněmu KVL ČR (volby do orgánů KVL ČR; další program bude upřesněn)

 

Případný catering bude zajištěn v rámci hygienicko-epidemiologických podmínek.

Z organizačních důvodů bychom Vás chtěli požádat o potvrzení Vaší účasti do 20.02.2021, což není podmínkou účasti na Sněmu.

Původní přihlášky na termín 09.01.2021 jsou neplatné!

Stávající pověření zaslaná k původnímu termínu Sněmu 14.11.2020 zůstávají v platnosti. Nová pověření zasílejte, prosím, do 19.02.2021 na sekretariát KVL ČR.

Pokud bude nutno Sněm v termínu 27.2.2021, vzhledem k epidemiologické situaci zrušit, není třeba rušit eventuální rezervaci ubytování, bude automaticky zrušena. Případná informace o odvolání termínu Sněmu bude neprodleně umístěna na webových stránkách www.vetkom.cz a rozeslána komorovými novinkami.

Uzávěrka přihlášek 20.02.2021

 

 

P o v ě ř e n í

zašlete na sekretariát KVL ČR doporučenou poštou nebo e-mailem do 28.12.2020.
(Bude-li zasláno e-mailem, obdrží potvrzení o přijetí pověřený i pověřující)

Pověřuji MVDr.: … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … ….

reg. číslo: … … … … … … … … … … z okresu: … … … … … … .. … … … … ..

zastupováním na XXIX. Sněmu KVL ČR, tj. hlasováním na sněmu

Jméno pověřujícího reg. číslo z okresu e-mail

 

V … … … … …. … dne: … … … … Podpis: … … … …. … … … … …
… … … …. … … … … …

Jeden člen KVL ČR smí zastupovat maximálně dva další členy (§6 organizačního a jednacího řádu).

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 28.12.2020, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými
podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).

Pověření ke stažení (pdf)


Zpět do kalendáře akcí