Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

XXIX. Sněm KVL ČR

Typ akce: Jiné
Od: 14.11.2020
Do: 14.11.2020
Místo konání: Quality Hotel Brno Exhibition Centre
Pořadatel: KVL ČR
Přihláška: https://kdeco.vetkom.cz/formulare/prihlaska_snem1_2020.php
Program:

Vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálním vládním usnesením č. 1113 a č.1116 ze dne 30.10.2020 o přijetí krizových opatření je Sněm Komory veterinárních lékařů ČR plánovaný dne 14.11.2020 zrušen. Tímto je zrušena také plánovaná schůze s předsedy OS. Sněm bude svolán představenstvem v co nejkratším termínu, jakmile to situace umožní. O novém termínu Sněmu vás budeme informovat.

https://www.vetkom.cz/snem-komory-veterinarnich-lekaru-cr-planovany-dne-14-11-2020-je-zrusen/

 

 

XXIX. Sněm

Komory veterinárních lékařů
České republiky

Hotel Brno Exhibition Centre

 

14. listopadu 2020


Quality Hotel Brno Exhibition Centre

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/
GPS souřadnice:
49°11’3.725″N, 16°34’49.888″E
mapa Google

Pořadatel organizátor:
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 2, 621 00 Brno, tel.: 549 256 407,
e-mail: sylva.skalova@vetkom.cz, http://www.vetkom.cz

 

Organizační pokyny

Místo konání:
Sněm se uskuteční 14. 11. 2020 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre (bývalý Holiday Inn), Křížkovského 20, 603 00 Brno
Parkování: Zajištěno v areálu hotelu a v protilehlém parkovacím domě.
Oběd:
Hradí organizátor Sněmu řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu, 1 doprovodné osobě a dětem do 15 let, bude podáván v restauraci hotelu. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 300 Kč.
Raut:
Koná se v sobotu dne 14.11.2020 od 20.00 hod. Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu, 1 doprovodné osobě a dětem do 15 let. V případě více
doprovodných osob je doplatek na osobu ve výši 500 Kč.

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 543 122 018, reservations.qbex@q-hotels.cz

Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu. Heslo pro rezervaci “Sněm veterinářů”.

 

Program XXIX. Sněmu KVL ČR

14.11.2020 – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

 

08:00 – 10:00
Prezence účastníků – Quality Hotel Brno Exhibition Centre
10:00 – 12:00 Vystoupení hostů a jednání Sněmu KVL ČR
12:00 – 13:30
Oběd pro účastníky Sněmu KVL ČR
13:30 – 18:00
Jednání Sněmu KVL ČR, diskuse
18:00 Předpokládaný závěr sněmu

 

Po celou dobu jednání Sněmu bude k dispozici místnost pro rodiče s dětmi.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

XXIX. Sněmu KVL ČR

13.11.2020

19:00
Městské divadlo Brno – Muzikál Pretty Woman (otevření přísálí v 18.00 hodin). Welcome drink, po představení studený bufet. Během představení je možné navštívit bar Nekonečno, kde bude k dispozici pivo, víno a nealkoholické nápoje. Návštěva muzikálu není podmíněna účastí na Sněmu a je zdarma pro libovolný počet doprovodných osob.

14.11.2020

 

Individuální program. V době od 18.00 do 24.00 je možné navštívit Brněnskou muzejní noc -zajišťuje si každý zájemce individuálně – viz
https://www.brnenskamuzejninoc.cz/

20:00
Raut s živou hudbou

15.11.2020

 

10:00
Návštěva kasemat – Hrad Špilberk

 

 

P o v ě ř e n í

zašlete na sekretariát KVL ČR doporučenou poštou nebo e-mailem do 31.10.2020.
(Bude-li zasláno e-mailem, obdrží potvrzení o přijetí pověřený i pověřující)

Pověřuji MVDr.: … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … ….

reg. číslo: … … … … … … … … … … z okresu: … … … … … … .. … … … … ..

zastupováním na XXIX. Sněmu KVL ČR, tj. hlasováním na sněmu

Jméno pověřujícího reg. číslo z okresu e-mail

 

V … … … … …. … dne: … … … … Podpis: … … … …. … … … … …
… … … …. … … … … …

Jeden člen KVL ČR smí zastupovat maximálně dva další členy (§6 organizačního a jednacího řádu).

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 31.10.2020, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými
podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).

Pověření ke stažení (pdf)

 

Doplatky za další doprovodné osoby nutno uhradit do 31.10.2020
na účet č. 35897006/2700. Variabilní symbol: Vaše registrační číslo.

Uzávěrka přihlášek 25.10.2020

Zaslání je nutné k zajištění vaší účasti na obědě a společenském večeru.

Termín uzávěrky přihlášek byl prodloužen do 05.11.2020

Je možné, že vládními opatřeními bude velmi dotčen doprovodný program sněmu včetně divadla, rautů, cateringu.


Zpět do kalendáře akcí