Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

XXVIII. Sněm KVL ČR

XXVIII. Sněm KVL ČR Typ akce: Jiné
Od: 16.11.2019
Do: 16.11.2019
Místo konání: Hotel Galant, Mikulov
Pořadatel: KVL ČR
Přihláška: https://kdeco.vetkom.cz/formulare/prihlaska_snem1_2019.php
Program:

XXVIII. Sněm

Komory veterinárních lékařů
České republiky

Hotel Galant, Mikulov

 

16. listopadu 2019


Hotel Galant, Mikulov

https://mikulov.galant.cz/
GPS souřadnice:
48°48’27.329″N, 16°38’26.299″E
mapa Google

Pořadatel organizátor:
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 2, 621 00 Brno, tel.: 549 256 407,
e-mail: sylva.skalova@vetkom.cz, http://www.vetkom.cz

 

Organizační pokyny

Místo konání:
Sněm se uskuteční 16.11.2019 v Hotelu Galant Mikulov, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
Parkování: Zajištěno zdarma v areálu hotelu.
Oběd:
Hradí organizátor Sněmu řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě a bude podáván v restauraci hotelu. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 300 Kč.
Rauty:

Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu a 1 doprovodné osobě a konají se 15. a 16.11.2019 od 20.00 hod.

V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu: páteční raut 15.11. – 400 Kč, sobotní raut s večerním programem 16.11. – 500 Kč.

 

Ubytování:

 

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 519 323 353, hotel@galant.cz

Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu.

 

PROGRAM XXVIII. Sněmu KVL ČR

16.11.2019 – Hotel Galant Mikulov

 

08:00 – 10:00
Prezence účastníků – Hotel Galant Mikulov
10:00 – 12:00 Vystoupení hostů a jednání Sněmu KVL ČR
12:00 – 13:30
Oběd pro účastníky Sněmu KVL ČR
13:30 – 18:00
Jednání Sněmu KVL ČR, diskuse
18:00 Předpokládaný závěr sněmu

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

XXVIII. Sněmu KVL ČR

15.11.2019

20:00 – 24:00
Raut, Hotel Galant Mikulov

16.11.2019

 

14:00

Prohlídka Mikulova s průvodcem, návštěva zámku a vinařství spojená s ochutnávkou.

Doplatek pro další doprovodnou osobu 300 Kč.

20:00
Slavnostní raut s živou hudbou pro účastníky Sněmu KVL ČR, Hotel Galant Mikulov

 

 

P o v ě ř e n í

zašlete na sekretariát KVL ČR doporučenou poštou nebo e-mailem do 31.10.2019.
(Bude-li zasláno e-mailem, obdrží potvrzení o přijetí pověřený i pověřující)

Pověřuji MVDr.: … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … ….

reg. číslo: … … … … … … … … … … z okresu: … … … … … … .. … … … … ..

zastupováním na XXVIII. Sněmu KVL ČR, tj. hlasováním na sněmu

Jméno pověřujícího reg. číslo z okresu e-mail

 

V … … … … …. … dne: … … … … Podpis: … … … …. … … … … …
… … … …. … … … … …

Jeden člen KVL ČR smí zastupovat maximálně dva další členy (§6 organizačního a jednacího řádu).

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 31.10.2019, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).

Pověření ke stažení (pdf)

 

Doplatky za další doprovodné osoby nutno uhradit do 31.10.2019
na účet č. 35897006/2700. Variabilní symbol: Vaše registrační číslo.

Uzávěrka přihlášek 25.10.2019

Zaslání je nutné k zajištění vaší účasti na obědě a společenském večeru.


Zpět do kalendáře akcí