Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpět do kalendáře akcí

XXX. Sněm KVL ČR

XXX. Sněm KVL ČR Typ akce: Jiné
Od: 21.05.2022
Do: 21.05.2022
Místo konání: Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre
Pořadatel: KVL ČR
Kontakt:

vetkom@vetkom.cz


Přihláška: https://kdeco.vetkom.cz/formulare/prihlaska_snem1_2022.php
Program:

 

 

XXX. Sněm Komory veterinárních lékařů

České republiky

 

 


21. května 2022, Quality Hotel Brno Exhibition Centre

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání:

Sněm se uskuteční 21. 5. 2022 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre (bývalý Holiday Inn), Křížkovského 20, 603 00 Brno

Parkování:

Zajištěno v areálu hotelu a v protilehlém parkovacím domě.

Oběd:

Hradí organizátor Sněmu řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu, 1 doprovodné osobě a dětem do 12 let, bude podáván v restauraci hotelu. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 350 Kč.

Raut:

Koná se v pátek dne 20. 5. 2022 od 20.00 hod. a v sobotu dne 21. 5. 2022 od 20.00 hod. Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu, 1 doprovodné osobě a dětem do 12 let. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu ve výši 450 Kč (páteční raut) a 550 Kč (sobotní raut).

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně. Pokoje je možné rezervovat již nyní.

Upozorňujeme, že předběžná rezervace hotelu je do 31. 3. 2022, poté mohou být pokoje obsazeny jinými návštěvníky. Pro účastníky Sněmu a Vetmeetingu byla dohodnuta zvýhodněná cena pokojů. Rezervace a případná storna pokojů, včetně storno poplatků, si zajišťuje každý individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 543 122 018, 543 122 019, reservations.qbex@q-hotels.cz Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu. Heslo pro rezervaci „Veterináři“.

 

Program XXX. Sněmu KVL ČR 21. 5. 2022 – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

 

8.00–10.00 Prezence účastníků – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

10.00–12.00 Vystoupení hostů a jednání Sněmu KVL ČR

12.00–13.30 Oběd pro účastníky Sněmu KVL ČR

13.30–18.00 Jednání Sněmu KVL ČR, diskuse

18.00 Předpokládaný závěr Sněmu

Po celou dobu jednání Sněmu bude k dispozici místnost pro rodiče s dětmi.

Pověření

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 15. 5. 2022, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).


Zpět do kalendáře akcí