Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Aktivní projevy kulturního vyžití našich studentů veterinární medicíny a zvěrolékařů v hudbě

   MIMOVETERINÁRNÍ ČINNOST

Aktivní projevy kulturního vyžití našich studentů veterinární medicíny a zvěrolékařů v hudbě

Není pochyb o tom, že aktivní kulturní činnost člověka rozvíjí jeho intelekt a přispívá k inspiraci v jeho uplatnění ve společnosti. O významu umění a uměleckého projevu pro veterinární medicinu se kdysi vyjádřil velmi výstižně prof. Antonín Klobouk. Sám jako nadšený hráč na kytaru zastával názor, že … vhodná interpretace umění přináší cenné poznatky pro vědeckou i k potřebám praxe směřující práci. Nicméně i mezi studenty byl aktivní zájem o uměleckou činnost vždy atributem „studentského života“.

Č.Č. BAND – univerzální kapela
pro každou příležitost.
Zleva: nadšený posluchač – oslavenec,
prof. Červený – klarinet,
Ing. Jan Všetečka – trumpeta,
MVDr. Miloš Vrtěl – bubeník,
Vlastimil Krejčí – akordeon

Jak nám sdělili a popsali pamětníci ve svých vzpomínkách (prof. Jaroslav Kábrt: Pamětní doklad o prvním desetiletí Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Brno 1986 a prof. Čeněk Červený: Zájmová umělecká činnost studentů a učitelů Vysoké školy veterinární. Brno 1983) a jak máme v paměti z dob studií a působení na Vysoké škole veterinární v Brně, byla celá řada studentů i zvěrolékařů v naší vlasti, kteří se z opravdového zájmu této lákavé múze věnovali.

Mohli se uplatnit přímo na naši alma mater v celé řadě hudebních souborů, které v této době vznikaly a s jejich odchodem do praxe buď zanikly, nebo se rozvíjely v různých koutech naší vlasti. Nadaní muzikanti se zapojovali do dalších hudebních těles a šířili tak lidovou muziku, folklór, jazz a další hudební žánry, jak přicházely s dobou.

Někteří se věnovali i klasické hudbě symfonické či opernímu nebo sborovému zpěvu.

Z té nejstarší generace z doby předválečné to byl Janek Horný ze Strážnice (promoval v r. 1929), úspěšný primáš cimbálové muziky na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Dále v tomto směru vynikal jako zpěvák student VŠV a později veterinář ve Svatobořicích na jižní Moravě MVDr. Karel Bimka (promoval v roce 1932), jehož vynikající hlas a přednes slováckých písní často slýcháváme z nahrávek v brněnském rozhlasu ještě nyní. Po druhé světové válce rozvíjeli jihomoravský folklór četní kolegové. Na prvním místě jmenuji Luboše Holého, prof. porodnictví na VŠV v Brně. S písničkou prožil více než polovinu svého života a procestoval celý svět. O kvalitách jeho interpretace horňáckých písní není třeba pochybovat, což dokládají jeho četná vystoupení v televizi a rozhlase i v současné době. Za ním následovali zvěrolékaři – Jura Prachař, rodák z Kuželova, dále Horymír Sušil z Uh. Brodu,

Hawajská skupina při vystoupení
ve stejnokrojích.
Zleva: Ivan Tešík, Ivan Šváb, Jan Blažek,
Miroslav Flegr s hawajskou kytarou,
Zdeněk Kolovratník a Vladimír Tomášek

Slávek Gajdoš ze Strážnice a prof. MVDr. Antonín Fišer ze Šlapanic a MVDr. Jiří Myškyřík z Hrubé Vrbky, zakladatelé cimbálových muzik na VŠV. Značný počet aktivních hudebníků se uplatnil v Dechovce VŠV Brno. Tato kapela přetrvávala od r. 1948 až do roku 1990. Z učitelů zde působili: MVDr. Jiří Hybášek, asistent u prof. Klobouka, hráč na trumpetu a kapelník (1957 – 1958), prof. MVDr. Čeněk Červený jako klarinetista a po dobu více než 35 let jako kapelník, doc. MVDr. Ladislav Pažout jako hráč na trumpetu a manažer orchestru, MVDr. Oldřich Zatočil – hráč na pikolu, MVDr. Oldřich Štarha jako klarinetista, MVDr. František Vaňatka, hráč na baskřídlovku, MVDr. Zdeněk Valach a Marie Valachová, jeho choť, jako vynikající zpěváci. Mezi zakládající členy dechovky patří i prof. MVDr. Peter Popesko, kdysi hráč na helikon, později anatom světového jména. Zakládajícím členem byl též MVDr. Václav Hudeček, hráč na bicí, otec slavného houslového virtuosa Václava Hudečka. Z mladších klarinetistů Dechovky VŠV působí v dechovém orchestru „Vítkovák“, MVDr. Václav Hruška.

Skupinová fotografie účastníků oslavy
30. výročí založení Dechovky Vysoké školy
veterinární ze dne 8. června 1979
v areálu školy

V Dechovce VŠV působili často velmi zdatní hudebníci, a tak se z tohoto orchestru za podpory kapelníka často vyštěpily další hudební skupiny nových nastupujících žánrů. Byla to jazzová kapela typu big-band MVDr. Vlastimila Řáhy (1953 – 1958), později veterináře z Klatov. Kapela nesla název Ars. Řáha byl vynikající houslista a působil v Klatovech jako koncertní mistr v amatérském symfonickém orchestru města. Další zajímavý orchestr – Havajská skupina, pod vedením Miroslava Flégra (1956 až 1959) vynikajícího hráče na kytaru (veterinář na jižní Moravě) a později jeho pokračovatele Antonína Dlouhého (1960 – 1966, veterinář v Říčanech u Prahy), slavila úspěchy u studentů a především u studentek na četných společenských akcích.

Velmi zajímavé kvalitní kapely amerického jazzu – dixielandy vznikly a úspěšně působily na VŠV v Brně a okolí. Byl to především Dixieland Jiřího Sedláčka (1959 – 1962). S ukončením studia jeho členů orchestr nezanikl, působil a působí do dnešní doby pod názvem Old time jazz-band v okresu Šumperk. Z této kapely vzešel i náš kolega prof. MVDr. Alfréd Hera, farmakolog VŠV a vynikající hráč a improvizátor jazzu na tenor saxofon. Další zajímavá kapela byla Dixieland Miroslava Mahela (1970 až 1975). Orchestr se zaměřil na skladby traditional jazzu (Gerschwin, Acker- Bilk). Kapela účinkovala ve studentských klubech v Brně (Triasklub, Green-klub a další) a na studentských večírcích a na majálesech. Ústřední postavou byl kapelník Míra Mahel, jeho nezapomenutelná klarinetová sóla s typickou barvou tónu jeho klarinetu a s doutnající cigaretou sevřenou mezi prsteníkem a prostředníkem pravé ruky při interpretaci skladby Cizinec na pobřeží a řady dalších skladeb.

V dalších letech vznikla celá řada beatových kapel – jedna z nejznámějších profesionálních v Brně je beatová skupina Synkopy, kde působil MVDr. Jan Čarvaš (dnes vet. lékař v Tišnově). Dále to byla Beatová skupina Ilji Straškraby (1971 až 1977), která pokračovala v působnosti v Pošumaví (Sušice). Největšími úspěchy na profesionální scéně však zaujala hudební skupina Barel-rock (1980 – 1984) vedená Janem Bořilem, zvaným Bobřa, veterinářem v okrese Žďár nad Sázavou. Kapela úspěšně působí svým originálním repertoárem do dnešní doby. Má za sebou řadu úspěšných vystoupení na Portě, v čs. rozhlase a čs. televizi i ve spolupráci s Bolkem Polívkou.

Rock´ n´ roll Milana Dudka – Fiasko
Saxofonisté Milan Dudek a
Daniel Štěpánek – studenti VŠV

Slavnou éru kapel, které vzešly z veselého studentského života na VŠV v Brně, uzavíráme vzpomínkou na skupinu Rock n/roll Milana Dudka alias Fiasko. V Brně působili v letech 1986 – 1990. Kapela měla v repertoáru skladby šedesátých let (zlatý věk populární hudby – skladby Elvise Presleyho, J. Hollydaye a dalších). V Praze působí sice v jiném složení, ale do dnešní doby.

Někteří kolegové odchodem z Brna do zaměstnání neztratili zájem o hudbu a založili nové, úspěšné orchestry. MVDr. Miroslav Frajs v padesátých letech založil a úspěšně vedl v Doksech kapelu Sklářská muzika. MVDr. Štěpán Chalupník a MVDr. Ludovít Nechala založili v podhůří Vysočiny kapelu v Koroužném u Víru, pod názvem Koroužanka. MVDr. Jan Sedlařík, vynikající zpěvák a interpret populárních písní všech dob, působil dlouhá léta na Vysočině a po r. 1990 i v západní Evropě se svou kapelou Veselá sedma. Na Havlíčkobrodsku dlouhá léta rozdával veselí a zábavu se svou kapelou Veterinka MVDr. Jan Šťastný. Hodláme-li připomenout aktivní zájem o provozování hudby dalších učitelů VŠV, tak dle prof. Kábrta byl prof. Tomáš Vacek, fyziolog VŠV, dokonalým houslistou. Velkým milovníkem hudby a dokonalým hráčem na housle byl prof. MVDr. Evžen Novotný z Ústavu histologie a zakladatel veterinární historie a vet. muzea VŠV. Udržoval osobní a přátelské kontakty s houslovým virtuosem Františkem Drlou (známá je jeho skladba Serenáda, kterou prof. Novotný hrával s oblibou). Nadšeným hráčem na kytaru je doc. MVDr. Pavel Brauner, který často svými písněmi a veselými kuplety bavil celou společnost při různých příležitostech. MVDr. Miloš Vrtěl byl vynikajícím hráčem na bicí nástroje.

Gesto dirigenta prof. MVDr. Čeňka Červeného

Působil v nejslavnějších jazzových orchestrech v Brně (Gustav Brom, Erik Knirsch, Mirko Foret). Univerzálním hráčem na klarinet a saxofon je prof. MVDr. Čeněk Červený. Účinkoval v celé řadě orchestrů na VŠV a v okolí Brna. Dosud vede univerzální orchestr s repertoárem od lidové muziky přes dixieland k folklóru. Ze zpěváků se věnoval vážné hudbě ve třicátých letech farmakolog VŠV prof. Lebduška, který působil v Králově Poli v pěveckém sdružení Lumír. MVDr. Milan Gojš (promoval 1954) se věnoval opernímu zpěvu.

Stejně tak MVDr. Radek Krul (promoval 1979), za studentských let zpěvák Dechovky VŠV, pravidelně vystupuje na scéně Národního divadla v Brně jako vynikající tenor divadelního sboru.

V brněnském akademickým sboru (BAS) působila řada našich studentů a o některých ani nevíme. Ze známých to byl MVDr. Ladislav Košelka (promoval 1964), veterinář ve Šrámkově Sobotce a Jaroslav Morávek (promoval 1964), veterinář v Kouřimi a Bačvárech u Kolína. Ten zde založil úspěšné pěvecké skupiny, které působily i na profesionální úrovni.

V pěveckých souborech v Klatovech působí bývalý zpěvák dechovky MVDr. Stanislav Smítka a MVDr. Ilja Staškraba. Kvalitním hráčem na klasické varhany je MVDr. Milan Růžička (promoval 1985). Pokud bychom snad někoho opomněli, nebylo to úmyslné, ale zcela určitě z nedostatečného toku informací.

Tak to v podstatě probíhalo mezi zvěrolékaři a studenty v toku necelých devadesáti let. V současné době se studentský život odbývá na různých neformálních setkáních, na příležitostných besedách o zahraničních pobytech a odborných praxích, při studentských večírcích na tradičních místech v Brně (např. Hotel Hvězda v Bystrci u ZOO, také i v sále Semilassa, a samozřejmě i na reprezentačních plesech jednotlivých fakult VFU. Žel, zatím nejsou plesy tolik navštěvované studenty i zvěrolékaři, zvláště pak z terénu, jak to bylo tradicí. V areálu VFU se též zatím aktivní hudební dění neodbývá. Vedle účasti studentů a zvěrolékařů v působení populární a vážné hudby úspěšně působily na půdě VŠV četné ochotnické divadelní soubory. Uplatnila se i řada nadšenců v oblasti výtvarného umění. O těchto aktivitách vás budeme informovat v příštích sděleních.

Vzpomínal a fota dodal
prof. MVDr. Čeněk Červený a MVDr. Jan Bernardy