Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální jednání k národnímu ozdravovacímu programu od IBR

  Z činnosti komory

Lubomír Borkovec, Karel Daniel

Ozdravování stále trvá

… zástupci chovatelských svazů, zleva – Ing. Motyčka, MVDr. Osička, MVDr. Kovařík, MVDr. Skřivánek

… zleva – Ing. Saksún, MVDr. Daniel, MVDr. Semerád, MVDr. Šatrán, MVDr. Bažant (SVS)

… zleva – Ing. Vodička, Ing. Machek (MZe)

 

Jednání proběhlo v Praze 23. 2. 2012 mezi zástupci Ministerstva zemědělství Ústřední správy Státní veterinární správy ČR, zástupci chovatelských svazů skotu a KVL ČR. Kolegové Dr. Bažant a Dr. Semerád předložili písemné zhodnocení a zdůraznili, že za 6 roků máme IBR eliminováno u 65 % chovů (na začátku bylo jen 19 % chovů IBR prostých) a je tedy třeba v posledním roce poskytování státního příspěvku přiblížit program k úspěšnému dokončení.

Nejlépe je na tom Kraj Vysočina (ozdraveno 83 % chovů), nejvíc zaostává kraj Jihomoravský (jen 43 % ozdravených chovů).

Naši bezprostřední sousedi Rakousko a Bavorsko (zároveň největší obchodní partneři) jsou „IBR-prostí“ a některým našim chovatelům dali jasný signál, že zásilky, které budou považovat za rizikové, na svá území nepřijmou.

Nejlépe je na tom Kraj Vysočina (ozdraveno 83 % chovů)

Mezi zástupci chovatelských svazů zejména Dr. Osička zdůraznil závažnost situace, kdy zhruba 1/3 kusů samičího pohlaví žije dosud v ozdravovaných chovech a 10 % z domněle negativních se projeví při namátkových kontrolách jako znovu pozitivní (reinfekce), i když chovatelé splňují veškeré podmínky Národního ozdravovacího programu IBR. Dr. Semerád Semerád vysvětlil, že ozdravujeme chovy, ne jednotlivá zvířata.

Na závěr bylo dohodnuto zpracovat všechny připomínky, aby bylo možno dokončit ozdravování po termínu 31. 12. 2012, kdy končí fi nanční příspěvek ze strany státu a je navíc nutno počítat s větší fi nanční náročností – poklesem mléčné tržní produkce vyřazováním dojnic.

Chovatelé, kteří nestihnou ukončit ozdravování ve stanoveném termínu, mohou IBR pozitivní plemenice připouštět jen do 30. 9. 2012 a poslední infi kované zvíře budou nejspíš nuceni eliminovat ze stáda nejpozději do konce roku 2014.

 

… zleva – Ing. Machek, Ing. Saksún, MVDr. Daniel, MVDr. Semerád

Hospodářstvím, která nebudou schopna ozdravení dokončit v požadovaném termínu, může být povoleno dokončení ozdravování v kontrolním režimu, eventuálně na základě mimořádných veterinárních opatření (MVO).

… zleva – Ing. Motyčka, MVDr. Osička, MVDr. Kovařčík

 

… budova Ministerstva zemědělství

 
L. Borkovec, K. Daniel