Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Alfred Hera: Stát si bude muset dát větší pozor na bezpečnost potravin

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


Alfred Hera: Stát si bude muset dát větší pozor na bezpečnost potravin

Nový zákon o léčivech změnil praxi nakládání s veterinárními léčivy. Jaké to znamená důsledky pro státní kontrolu nejen léčiv, ale i bezpečnosti potravin jsme se zeptali Prof. Alfreda Hery, ředitele Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Pane řediteli, jak vidíte současnou legislativní situaci z vašeho pohledu?

S ohledem na situaci v Evropě jsme oslovili většinu členských států, aby nám sdělili konkrétní podmínky pro distribuci veterinárních léčiv na jejich území. Poté jsme se obrátili na Evropskou komisi, konkrétně Martina Terbergera, šéfa farmaceutické jednotky. Odpověď nás do jisté míry překvapila. Je relativně do jisté míry akceptovatelné určité uvolnění distribučních cest za předpokladu, že stát zajistí vhodnou kontrolu výstupu, což znamená hlavně kontrolu potravin. Potraviny představují největší nebezpečí pro zdraví člověka z pohledu přenosu metabolitů nebo vlastních reziduí. Druhý problém je narůstající rezistence zárodků na antibiotika nevhodným použitím léčiv.

Jaká je situace v regulaci distribuce veterinárních léčiv ve vámi dotázaných zemích EU?

Dostali jsme odpověď od dvanácti členských zemí EU. V šesti státech je více uvolněná distribuce, byť je jistými způsoby limitovaná. Například v Rakousku může mít chovatel měsíční zásobu léků předepsanou jeho veterinářem, se kterým má uzavřenou smlouvu na ošetřování zvířat. To vylučuje, aby léky předepsala osoba, která zvířata nevyšetřila. Obdobná situace je třeba v Itálii a dalších státech. V současnosti hledáme s Ministerstvem zemědělství vhodnou cestu, která by při určitém uvolnění distribuce zajistila požadovanou úroveň ochrany zdraví veřejnosti a kontroly.

Znamená to větší zátěž pro váš ústav?

Rozhodně to znamená větší zátěž nejen pro náš ústav, ale i pro inspektory státní veterinární služby. Budou kladeny vyšší požadavky na dohled nad správnou diagnostikou léčby, používáním léčiv a především nad stanovením a kontrolou dodržováním ochranné lhůty, kde je nebezpečí největší. S tím souvisí záznamy o používání veterinárních léčiv a jejich skladování. Mělo by dojít i k určitému rozšíření kontroly ze strany státních veterinárních lékařů spadajících pod státní veterinární správu. Našich celkem dvanáct inspektorů pro kontrolu výroby,distribuce a používání veterinárních léčiv totiž těžko může při dnešním tlaku na snižování počtu zaměstnanců ve státní správě tuto rozšířenou agendu pokrýt.

Děkuji za rozhovor.

Tomáš Fridrich