Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Animal Vetex Brno

  Z činnosti komory

Euro PR

Středoevropský veterinární kongres v Brně již popáté

… středoevropský veterinární kongres zaštítily česká a slovenská Komora

 

V rámci výstavy Animal Vetex se v kongresovém centru brněnského výstaviště uskutečnil už 5. ročník Středoevropského veterinárního kongresu. Tato prestižní akce proběhla pod záštitou české i slovenské Komory veterinárních lékařů, Veterinární a farmaceutické univerzity a Státních veterinárních správ České i Slovenské republiky. Vrcholní představitele těchto organizací se zúčastnili i slavnostního zahájení.

Účastníky kongresu přišel pozdravit i ministr zemědělství Petr Bendl, který v krátkém úvodu vyzdvihl roli veterinárních lékařů jako významných partnerů při ochraně veřejného zdraví.

„Je dobře, že se setkáváte a komunikujete spolu, neboť rychlá, pravdivá a kvalitní komunikace pomáhá ochránit zákazníka před nekvalitou,“ řekl na adresu českých a slovenských účastníků kongresu.

Používání antibiotik je v mnoha zemích legislativně stále více regulováno, sledováno a analyzováno

V odpovědích na otázky z pléna ministr reagoval na dotazy týkající se chovu prasat a připravovaných povinných opatření ohledně standardů pro ochranu chovaných zvířat, tzv. welfare prasat. Ministr připustil, že povinná opatření se v příštím roce mohou promítnout do ceny vepřového, neočekává však natolik extrémní dopad, jako tomu bylo nedávno v případě chovu drůbeže. Zde podle jeho slov sehrál roli souběh několika faktorů, především ukončení některých chovů, zastavení dodávek vajec z Polska, koncentrace investic chovatelů do krátkého časového období či chování obchodních řetězců. „Nemám zájem likvidovat vepřové, ale je třeba vést o současné situaci diskusi.

Patříme k zemím s největší nákladovostí na vepřové maso v Evropě, přesné důvody ještě musíme analyzovat, ale podílejí se na nich krmné směsi a další provozní náklady, “ uvedl ministr. První den jednání byl věnován 250. výročí veterinárního vzdělávání a při této příležitosti byly oceněny i významné veterinární osobnosti, mezi nimi i prof. Ládr a prof. Červený.

Druhý den veterinárního kongresu je nazván Antibiotický veterinární den. Hovořit se bude o veterinární antibiotické politice zahrnující poznatky a možnosti správné antibiotické praxe v humánní a veterinární medicíně.

 

… na otázky odpovídal i ministr zemědělství České republiky

Používání antibiotik v živočišné výrobě je předmětem aktuální diskuse na odborné i politické úrovni. Obavy z rozšiřování antimikrobních rezistencí u lidí a zvířat vyplývají z nekontrolovatelného používání antibiotik v živočišné výrobě v průběhu posledních desetiletí. Neúměrná spotřeba antibiotických, chemoterapeutických a antiparazitárních látek může v konečném dopadu ovlivnit nejen úspěšnost terapie nemocných zvířat, ale může mít dalekosáhlé následky na veřejné zdraví a rovněž v konečných dopadech ovlivnit i ekonomické ukazatele.

v Dánsku nemají veterináři ani halíř z předepisování léků

Používání antibiotik je v mnoha zemích legislativně stále více regulováno, sledováno a analyzováno. Česká republika spolupracuje s dalšími 8 členskými státy EU na analýze vývoje spotřeb ve spojení s analýzou stavů populace hospodářských zvířat. Výsledná studie podá informace z oblasti spotřeb, trendů a uvede rovněž harmonizovanou metodiku, které by mohlo být v nejbližší budoucnosti využito při rozšíření projektu o další členské státy.

… tradiční střih pásky a netradiční křest

 

Brněnský kongres tematicky navazuje na mnohé evropské akce, které se letos problematikou účinnosti antibiotik zabývají. Příkladem může být konference v Kodani, která proběhla před dvěma týdny v Dánsku za účasti mnoha světových odborníků a jejíž závěry jsou platné pro členské země Evropské unie. „Proto se i náš brněnský kongres zabývá používáním léčiv v humánní a veterinární medicíně, popisuje stav rezistencí a určuje především zásadní úkoly do budoucna, které je třeba realizovat,“ říká Alfred Hera. Podle jeho slov je antibiotická politika stanovena legislativou a s ní souvisejícími předpisy, ale bez jejich dodržování lékaři je jakákoliv snaha zbytečná.

„Léčiva jsou používána, tak jako všechno v dnešní době, na základě různých ekonomických tlaků,“ upřesňuje ředitel. „Jestliže lidská populace nebude moci vyvinout takový tlak na lékaře a veterináře, aby zapomněli na dominanci ekonomiky, může se stát, že za pět deset let nebudeme schopni antibiotiky vyléčit naše dítě, vnuka či jiného člena rodiny. Již dnes jsme svědky četných úmrtí, která jsou důsledkem existence rezistentních kmenů, s nimiž si antibiotika neuměla poradit.

Naše společnost by si měla reálně uvědomit, že ekonomika bude muset ustoupit správnému, reálnému používání léků. Jde o to, nepoužívat léčiva ani z pohodlnosti, tzn. například nepodávat širokospektrální antibiotika bez znalosti přesné diagnózy, ani nezakrývat hygienické nedostatky třeba v zemědělství a především nerespektovat ekonomické tlaky od výrobců, které mnohé země už velmi tvrdě eliminují. Například v Dánsku nemají veterináři ani halíř z předepisování léků, respektive mají nulové marže. Možná je to v současné době extrém, ale rozhodně by měl být podíl na výdělku z prodeje léčiv reálný a neměl by být zneužíván.“

 

… tradiční střih pásky a netradiční křest

Kongresu veterinářů se zúčastnila stovka odborníků z České republiky, Slovenska, ale i další významní zahraniční hosté, například Declan O´Brien, jeden z ředitelů IFAH (International Federation of Animal Health). Setkání upozornilo na největší problémy v diskutované oblasti a určilo budoucí strategii a koncepci, jak zacházet s antibiotiky, která je rozhodující nejen pro regulatorní orgány, ministerstvo zemědělství, státní veterinární správu, ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ale především pro praktické veterinární lékaře z České i Slovenské republiky.

 
Euro PR