Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Anketa k tématu profesní vytížení a životní spokojenost veterinárních lékařů

  Časopis Zvěrokruh 9/2014
     Z činnosti komory

Radka Vaňousová

první krok ke zmapování sociální situace veterinárních lékařů

 

Mnozí z vás zaregistrovali, že na jarních vzdělávacích akcích pořádaných KVL ČR jste mohli vyplnit dotazník mediální komise, který měl být prvním krůčkem ke zmapování sociální situace veterinárních lékařů. Mnoho se o tomto tématu mluví, ale skutečná data chybí. Rozevírají se pomyslné nůžky mezi absolventy a „starými pardály“, mezi velkými městy a malými vískami i mezi „malozvířetníky“ a „velkozvířetníky“. Často se také mluví o náročnosti veterinární profese poslední dobou zejména po psychické stránce. Všechna zdravotnická povolání odolávají velkým tlakům a již bylo popsáno, že ta naše profese je z mnoha příčin tou nejnáročnější. Obrázek z těchto čísel si může každý udělat sám.

Výsledky jsou vidět v tabulce.

Podíváte-li se pozorně na tyto informace, vidíte, že výrazy jako psychohygiena nebo termín wellness veterinárního lékaře by se měly rychle objevit v našich diářích, abychom zastavili ta nízká čísla věku, kterého se doživají veterináři, či náhlá parte našich spolužáků objevující se ve Zvěrokruhu.

A na závěr malé odlehčení, které se v dotaznících objevilo. Vyjádření se objevovalo zejména u posledních dvou otázek.

Přemýšlíte o změně profese ?

– Tento týden poprvé, ale to snad přejde.

– Pokud se nedaří a mám pocit, že v práci skoro bydlím.

– Poslední půlrok po 20 letech ano, asi k tomu nedojde, nic jiného neumím.

Chtěl byste aby Vaše dítě studovalo veterinární medicínu?

– V ČR rozhodně ne.

– Už mám syna veterináře.

– Ne, ale už se stalo.

– Nechám to na něm, zakazovat mu to nebudu, ale myslím, že ho rodinná zkušenost spíše odradí.

1. Kraj, ve kterém působíte;
Středočeský
40
28 %
Jihočeský
9
6 %
Plzeňský
9
6 %
Liberecký
6
4 %
Karlovarský
3
2 %
Ústecký
3
2 %
Královéhradecký
13
9 %
Pardubický
6
4 %
Vysočina
8
6 %
Jihomoravský
20
14 %
Zlínský
5
3 %
Olomoucký
9
6 %
Moravskoslezský
13
9 %
Bratislavský
1
<1 %
2. Rok absolutoria
2008–2013
70
48 %
2003–2007
24
16 %
1998–2002
15
10 %
1993–1997
11
8 %
1988–1992
4
3 %
dříve
22
15 %
3. Místo absolutoria – fakulta
FVL VFU
126
93 %
FVHe VFU
6
4 %
UVL Košice
2
1 %
jinde
2
1 %
4. Moje první práce
zaměstnanec
115
78 %
partner/podílník
3
2 %
samostatná/OSVČ
29
20 %
5. Moje současná práce
zaměstnanec
60
42 %
partner/podílník
7
5 %
samostatná/OSVČ
76
53 %
nezaměstnaný
1
<1 %
6. Počet spolupracovníků na pracovišti
0–1
57
40 %
2–4
62
43 %
více
25
17 %
7. Můj čistý nástupní měsíční příjem
0–10 000
67
52 %
11 000–20 000
62
48 %
21 000–30 000
1
0 %
31 000–40 000
0
0 %
41 000–50 000
0
0 %
8. Můj současný čistý příjem
0–10 000
5
4 %
11 000–20 000
55
48 %
21 000–30 000
31
27 %
31 000–40 000
18
16%
41 000–50 000
3
3%
51 000 a více
2
2%
9. Pracuji v prostorách
vlastních
39
26%
pronajatých
48
32%
v majetku praxe
62
42%
10. Pracuji se zařízením
vlastním
61
42%
pronajatém
48
8%
v majetku praxe
73
50%
11. Kolik hodin týdně pracujete?
Do 40 hod
50
37%
40–60 hod
69
51%
60–80 hod
13
10%
80 a více
2
2%
12. Kolik hodin týdně odpracujete na pohotovosti ?
0–4 hod
52
42%
5–9 hod
17
14%
10–15 hod
20
16%
více než 15 hod
19
15%
neustálá pohotovost na telefonu
15
12%
13. Kolik dní dovolené máte ročně?
1 týden
7
5%
2 týdny
24
18%
3 týdny
20
15%
4 týdny
59
44%
5 týdnů
6
5%
6 týdnů a více
8
6%
bez dovolené
9
7%
14. Kolik denně ošetříte průměrně pacientů?
0–9
19
15%
10.–19.
58
45%
20– 29
38
29%
30 a více
14
11%
15. Kolik máte denně průměrně návštěv u pacientů?
0– 4
101
79%
5.–10
18
14%
více než 10
9
7%
16. Jakou nejčastější formou propagujete své služby?
žádnou
14
9%
osobní kontakt
6
4%
internet
80
53%
dobrou prací
8
5%
přes známé
1
<1%
vizitkou
3
2%
referencí klientů
15
10%
reklamou
21
14%
tabule před ordinací
3
2%
17. Jaká je u vás průměrná cena klinického vyšetření?
0– 99
6
5%
100–199
61
48%
200– 299
46
37%
300 a více
12
10%
18. Jak jste v součastnosti spokojen s prací?
velmi
25
18%
spokojen
107
76%
málo
9
6%
19. Jak jste v součastnosti spokojen s výdělkem?
velmi
11
8%
spokojen
87
62%
málo
43
30%
20. Přemýšlíte o rozšíření spektra poskytovaných služeb?
ano
102
77%
ne
30
23%
21. Uvažujete o přijmutí nového zaměstnance do praxe?
ano
22
18%
ne
101
82%
22. Uvažujete o rozšíření ordinačních hodin?
ano
18
14%
ne
115
86%
23. Přemýšlíte o změně profese?
často
9
6%
někdy
64
44%
nikdy
72
50%
24. Chtěl byste, aby vaše dítě studovalo veterinární medicínu?
ano
12
24%
ne
39
76%

 
Radka Vaňousová