Komora veterinárních lékařů České republiky

Anketa

  Informace – zprávy – výzvy

ANKETA

Ve spolupráci s naší PR agenturou

je na webových stránkách KVL ČR

od 1. 9. 2013

připravena

anketa zaměřená na problémy absolventů

nastupujících do klinické praxe

a zároveň pro jejich zaměstnavatele.

Komora veterinárních lékařů České republiky