Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Anonymní stěžovatelé

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Ondřej Rychlík

Jak zacházet s anonymem?

Uvedený text je starý 20 let. Dnes bych jej určitě napsal jinak, věcně však není nic, co bych měnil. K jeho vyhledání mě dovedl „ping pong“ mezi KVS Brno a RK KVL s jednou anonymní stížností na kolegu. Na SVS ČR se poměry změnily a anonymní stížnosti v koši nekončí. Korektně musím uvést, že to není výmyslem SVS, ale státní správy obecně. Nesouhlasím s tím. Dokážu pochopit, že někdo se bojí podepsat pod oznámení o vraždě, o mafi ánském spiknutí atp., o věcech, které jsou trestné a tresty za ně jsou vysoké, nepodmíněné, neboť se pak cítí jako svědek ohrožen a dostane-li policie takové oznámení, prověří jej. Prkotiny, které řeší státní správa a které nemají ani charakter trestného činu, by měly být na základě anonymního udání vždy oslyšeny. Respektuji, že státní správa na to má dnes jiný názor, v naší stavovské organizaci bychom si však měli zachovat autonomní přístup a ať už kdokoliv postoupí anonymní stížnost revizní komisi či dokonce dostane RK anonymní stížnost sama, měla by ji hodit do koše. Případnému postupiteli by pak mohla napsat, že my se pokládáme za spolek slušných lidí a anonymy vyhazujeme. I to je forma vyřízení. Nebo ne?

 
MVDr. Ondřej Rychlík